Rotterdam, 31 October 2014

Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) heeft op 30 oktober een contract getekend met CGI voor het leveren van het NDW Centraal Informatiesysteem (NCIS). Dit nieuwe systeem gaat verkeersgegevens verzamelen en doorgeven van alle binnen NDW samenwerkende wegbeheerders. De overeenkomst betreft de bouw en het meerjarige beheer van het systeem. Frits Brouwer (Directeur NDW) en Dirk de Groot (Directeur Infrastructuur & Milieu en Lokale Overheid bij CGI) ondertekenden namens de twee partijen.

Meten van verkeersgegevens

NDW verwerkt iedere minuut de actuele verkeersgegevens van ruim 24.000 meetpunten en geeft deze door aan wegbeheerders en marktpartijen die deze gegevens inzetten voor respectievelijk verkeersmanagement en verkeersinformatie. Daarnaast worden ook statusgegevens verzameld en doorgegeven, zoals actuele en planningsgegevens van wegwerkzaamheden, filemeldingen, status van bruggen (open/dicht) en de getoonde route-informatie op de panelen langs de wegen. Deze gehele datastroom wordt vanaf medio 2015 via NCIS afgehandeld. Dit alles heeft tot doel om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de wegen te verbeteren,

Nieuwe diensten

NCIS gaat het huidige centrale NDW-systeem, dat sinds 2009 operationeel is, vervangen. Dit is noodzakelijk om de grotere omvang en de grotere diversiteit aan gegevens te kunnen verwerken. Het nieuwe systeem is een ESB-oplossing (enterprise service bus), die zal leiden tot een snellere verwerking en doorgifte van de gegevens. NDW kan er ook nieuwe diensten mee ontwikkelen voor de aangesloten overheden. Daarnaast kan NDW meer informatie doorgeven aan private dienstverleners die hiermee diensten kunnen ontwikkelen op de markt.

Frits Brouwer, directeur NDW: “NDW is continu bezig met het verbeteren van de informatieverstrekking aan onze afnemers. Wij moeten kunnen inspelen op zowel veranderingen in de ingewonnen verkeersgegevens, zoals de zogenaamde in car data, als op de veranderende behoefte van de verkeerscentrales en de aanbieders van verkeersinformatiediensten. Ons huidige systeem is hier na 5 jaar onvoldoende toe in staat. Met de aanbesteding van het NCIS aan CGI zetten wij een noodzakelijke stap om onze taak blijvend betrouwbaar en innovatief te kunnen uitvoeren.”

Dirk de Groot, directeur Infrastructuur & Milieu en Lokale Overheid bij CGI: “De ontwikkelingen op het gebied van verkeersinformatie en verkeersmanagement gaan razendsnel. Nieuwe databronnen, het fuseren van informatie uit verschillende bronnen en big data oplossingen zorgen voor een steeds betere kwaliteit van verkeersinformatie. NDW krijgt met het NDW Centraal Informatiesysteem, dat wij samen met onze partner TriOpSys realiseren, een mooi instrument in handen om haar centrale rol in de voorziening van verkeersinformatie aan wegbeheerders en service providers verder te kunnen vormgeven.”

NDW in beeld - Infographic

NDW in beeld

Over NDW
www.ndw.nu
In NDW werken 24 overheden samen aan het inwinnen, opslaan en distribueren van verkeersgegevens. De gegevens worden ingezet voor verkeersmanagement, verkeersinformatie en verkeerskundige analyses. Doel van dit alles is een betere bereikbaarheid en verkeersdoorstroming, meer verkeersveiligheid en minder uitstoot van schadelijke stoffen. Partners binnen NDW zijn: Rijkswaterstaat, alle provincies, alle stadsregio’s en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Over CGI
CGI Group Inc, opgericht in 1976, is de op vier na grootste onafhankelijke zakelijke en technologische dienstverlener ter wereld. Met ongeveer 68.000 professionals in kantoren en wereldwijde service centra in Amerika, Europa, Azië en Oceanië biedt CGI een uitgebreide dienstenportfolio waaronder high-end bedrijfs- en IT-consulting, systeemintegratie, applicatieontwikkeling en –onderhoud, beheer van infrastructuur evenals een breed scala van eigen oplossingen. De op jaarbasis berekende omzet van CGI is ongeveer C$ 10 miljard met een geschatte orderportefeuille van ongeveer C$ 19 miljard. CGI is beursgenoteerd op de TSX (GIB.A) en de NYSE (GIB) en is opgenomen in de FTSE4Good Index.

CGI werkt verspreid over 40 landen met ruim 3.000 CGI-professionals aan innovaties op het gebied van verkeer en vervoer: voor weg, water, spoor en luchtvaart. CGI beschikt in Nederland over een eigen verkeer en vervoer expertisecentrum. Driehonderd professionals doen er onderzoek en ontwikkelen mobiliteitsoplossingen, voor vandaag en morgen. Op dit moment gaat veel aandacht uit naar slimme combinaties van bijvoorbeeld groeiende datastromen (big data) met innovatieve technologieën, zoals sensoren die real-time informatie geven over verkeersstromen.

Website: www.cgi.com/nl