Als Innovation Director Financial Services is Ramon dagelijks ingezet bij klanten in de financiële dienstverlening, om hen te helpen bij de digitale transformatie.

Bankieren en verzekeren verandert onder druk van technologische innovaties met grote snelheid. De vraag die Ramon helpt beantwoorden is: ‘Welke technische innovaties hebben potentieel de grootste impact op onze organisatie?’.

Iedere organisatie heeft belang bij een doordachte innovatie strategie. Omdat innovaties elkaar steeds sneller opvolgen, wordt het immers steeds moeilijker om voorop te blijven lopen.