De energietransitie vereist nieuwe diensten die een efficiënte marktwerking ondersteunen. Het groeiend aandeel energie uit hernieuwbare bronnen zorgt onder andere voor een sterke behoefte aan flexibiliteit en realtime informatie. Oplossingen die bijdragen aan informatie-uitwisseling, (realtime) dataservices en flexibiliteit voor balancering, congestie management en tarifering. CGI biedt u hiervoor de juiste centrale marktsystemen.