DigiD, iDIN, Idensys… er komen steeds meer manieren bij om in te loggen bij de overheid. Dat is goed voor de dienstverlening, want burgers en ondernemers kunnen de methode kiezen die ze het prettigst vinden. Maar het maakt het ook lastiger, want websites moeten al die inlogmiddelen wel ondersteunen.

Bring your own ID

Het is niet alleen klantvriendelijk om meerdere inlogmethoden te ondersteunen voor online dienstverlening, het is straks zelfs wettelijk vereist. Dat vraagt nogal wat van de infrastructuur die onder websites ligt, want die moet immers meerdere inlogmiddelen ondersteunen. Connectis en CGI richten zich in hun samenwerkingsverband op deze uitdaging. Samen ontwikkelden ze Bring Your Own ID (BYOID): een oplossing die het mogelijk maakt om met alle bestaande middelen veilig in te loggen.

Bron: iBestuur, januari 2017