CGI ondersteunt EPO met efficiënt case management systeem

CGI werkt samen met de European Patent Office (EPO) aan de ontwikkeling van een compleet, veilig en innovatief case management systeem. Met dit systeem kunnen alle betrokkenen in het patentaanvraagproces, zoals aanvragers en uitvinders, patenten efficiënter en kosteneffectiever registreren en verwerken. De 250.000 patentaanvragen (in 2012) die EPO jaarlijks ontvangt, worden door het nieuwe systeem verwerkt, plus de elektronische afhandeling van zo’n 2,5 miljoen transacties. Het geavanceerde systeem draagt bij aan een meer gestroomlijnd proces voor patenttoekenning en kan de gebruikers van het systeem daarmee tientallen miljoenen per jaar besparen.

CGI President Michael Roach: “Innovatie is cruciaal voor de gehele Europese economie en voor individuele bedrijven om te kunnen concurreren in de wereldwijde markt. De BRIC landen bieden in toenemende mate concurrentie, net als gevestigde economieën als de Verenigde Staten. Onze samenwerking met EPO is een voorbeeld van hoe we helpen creativiteit te stimuleren en werken aan meer effectiviteit in de innovatiemarkt.”

EPO President Benoît Battistelli: “De European Patent Office speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de kenniseconomie. We zorgen ervoor dat organisaties snel kunnen profiteren van hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Het doel van onze overeenkomst met CGI is het moderniseren van onze IT-infrastructuur. Niet alleen voor een gestroomlijnder patentaanvraagproces voor EPO zelf, maar ook zodat bedrijven, onderzoekers en uitvinders profiteren van veel meer efficiency wanneer zij het patentsysteem gebruiken.” CGI werd in 2012 - samen met onze partners Be Informed en EMC – geselecteerd voor dit project, dat gefaseerd wordt uitgerold tot 2015.