Produktionsindustrien er i forandring

Produktionsindustrien er i forandring

Mange industrivirksomheder er på vej mod Industri 4.0 i et højt tempo. Stadig flere har nu også rettet blikket mod det næste store skridt: Industri 5.0, som giver nye muligheder, der rækker ud over det rent tekniske.
De fremsynede produktionsvirksomheder kobler mennesker, maskiner, it og produktionsteknologi (OT) sammen.

Morgendagens produktionsvirksomhed er højt automatiseret og drevet af autonome beslutningsprocesser og hyper-personaliserede produkter for at imødekomme de voksende krav om effektiv ressourceudnyttelse og bæredygtighed.
Ved at at sammenkoble økosystemer, som hidtil har været adskilte, kan din virksomhed skabe nye indtægtsstrømme, tilbyde innovative services og udvikle bæredygtige produkter i en cirkulær økonomi.

Unified Manufacturing - et begreb, som omfatter hele den digitale fabrik

Den digitale fabrik giver mange fordele. Men det kræver retningslinjer, klarhed og kontinuerlig support at sætte de nyeste innovationer og tendenser til virkelighed på effektiv vis-

CGI hjælper med at navigere og gøre muligheder til virkelighed. Vi har eksperter over hele verden, som hjælper dig med at implementere og virkeliggøre din strategiske vision og udnytte mulighederne med Industri 4.0 - og på længere sigt Industri 5.0.
 

Hent brochure

Robot i lagerlokal

Download brochuren Unified Manufacturing

Solar panels

Bæredygtighed

Miljøhensyn og bæredygtighed er helt centrale elementer for fremtidens industri, ikke mindst fordi de traditionelle forsyningskæder er udfordret af øgede og strengere krav om bæredygtighed.
De øgede krav om bæredygtige processer og produkter er en helt central drivkraft i den forandring, produktionsvirksomheder står midt t, og hvor "grønne" fabrikker og produkter er et krav.
Gennem digitalisering kan produktionsvirksomheder forandre og forbedre deres miljømæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed.

Forbundet og koblet sammen

Trådløs teknologi sammenkobler og forbinder alt: Maskiner, enheder, systemer og mennesker. I takt med at it og driftsteknologi (OT) bliver koblet sammen og produktionen bliver mere og mere automatiseret, bliver det endnu mere vigtigt at digitalisere ældre maskiner, fordi det kræver alle data at kunne analysere dem effektivt.

Digital og papirløs

Bliv mere effektiv, udfas papirer og øg flowet ved at digitalisere processer og integrere dem med MES- og ERP-systemer.

Datadrevet

Få ny indsigt og træf de rigtige beslutninger, baseret på data. Når hidtil uudnyttede data bliver sat i den rette sammenhæng, så de giver mening, opstår nye muligheder for automation med bl.a. machine learning (ML) og kunstig intelligens (AI).

IT/OT-sikkerhed

Når enheder og processer bliver mere sammenkoblede, kan virksomheden blive mere udsat og sårbar overfor cyberangreb. Det er vigtigt at prioritere en grundig risikovurdering af IT/OT-miljøerne, så man med proaktive sikkerhedstiltag kan forebygge angreb inden de sker.

Cloud til fabrikker

Pandemien har vist os, hvor sårbare forsyningskæder kan være. Flytning af produktionen og planlægning i skyen kan øge din virksomheds modstandskraft. Cloud giver også fordele til globale virksomheder ved at sammenkoble geografisk spredte anlæg, mennesker og partnere i hele værdikæden.

People in business meeting

Digital Factory - sådan gør du Unified Manufacturing til virkelighed

Den digitale fabrik hjælper dig med at nå målene med Industri 4.0 - og blive klar til Industri 5.0. som en virksomhed, der er både bæredygtig og centreret omkring mennesker. Den digitale fabrik er bygget med fokus på dine forretningsmål, skaber konkrete resultater og giver fordele for hele virksomheden.

Læs mere

Digital transformation er en unik rejse for hver eneste virksomhed, og omstillingen til den digitale fabrik kræver fokus på en række områder, bl.a. teknik, processer, mennesker, organisation, information og data.

CGI's Manufacturing Atlas er et helhedsorienteret rammeværk, som fokuserer på hvert enkelt kerneområde - fra det indledende forstudie og investeringsbeslutning til løsninger og kontinuerlige forbedringer.
CGI's Manufacturing Atlas tager hensyn til hele virksomheden, ikke blot it-miljøet, og giver tydeligt overblik over udfordringer, strategi og prioriteringer.

Hent brochure