Fusioner, opkøb og frasalg

Succesfulde handler med velsmurt it

Olie- og gasindustrien er karakteriseret ved løbende fusioner, opkøb og frasalg. Hvad enten en handel involverer nogle millioner kroner og nogle få medarbejdere eller milliarder af kroner og hundredvis af medarbejdere i flere lande, kan den afgøre en virksomheds skæbne. 

It kan være nøglen til succesfuld fusion, opkøb eller frasalg. Hvis forløbet ikke håndteres rigtigt fra starten, kan it-problemer derimod forsinke en handel eller føre til stigende omkostninger.

En glat overgang kræver en it-partner med indgående brancheekspertise. En partner, der har dokumenteret erfaring med at håndtere fusioner, opkøb og frasalg fra start til slut, og som opnår de forventede resultater. CGI kan være den partner for dig. Vi arbejder sammen med olie- og gasvirksomheder i hele verden om at udføre handler omhyggeligt, omkostningseffektivt og rentabelt.

Vi tilbyder

CGI hjælper købere og sælgere verden over med at nå deres mål ved fusioner, opkøb og frasalg. Vi tilbyder services, løsninger og kompetencer inden for følgende områder:

 • Ændrings- og projektstyring
 • Virksomhedsrådgivning
 • ERP-styring og -leverance
 • Test
 • Likviditetsstyring
 • Outsourcing.

I et tæt samarbejde med vores kunder designer og opbygger vi den rette teknologiske løsning og udfører derefter systemudvikling og integrationsarbejdet. Vi har faste processer for projektledelse og rapportering, som sikrer, at kunden altid har kontrol over situationen. Når overgangen til de nye, samlede systemer er færdig, kan vi også administrere og vedligeholde det nye it-miljø.

CGI’s dokumenterede acceleratorer hjælper vores kunder med at opfylde kravene hurtigere med et maksimalt investeringsafkast. Acceleratorerne omfatter følgende:

 • Transaktionssimulator, som tilvejebringer levering, risikostyring og fuldt engagerede brugerscenarier
 • Business Intelligence teknisk struktur til en stram produktion af simulatoroutput
 • Kombineret leveringsanlæg til industrialiseret kapacitet på en global skala
 • Planlægnings- og estimeringsværktøjer forbedret via mere end 500 store ændringsstyringsengagementer.

 

Værdien for vores kunder

CGI sikrer, at it afstemmes og leveres effektivt i forbindelse med fusioner, opkøb og frasalg. Vores arbejde er at give følgende konkurrencemæssige fordele til store olie- og gasvirksomheder verden over:

 • Hurtige og effektive systemer, processer og dataovergange
 • Nye driftsmetoder, der tilfredsstiller alle parter
 • Forøget effektivitet
 • Færre risici
 • Omkostningsbesparelser
 • Højt serviceniveau
 • Begrænset nedetid
 • Høj grad af medarbejderengagement og -accept.

 

Hvorfor CGI?

Vi arbejder med fusions-, opkøbs- og frasalgshandler af enhver størrelse inden for olie- og gasbranchen. Vi håndterer handler i million- såvel som milliarddollarklassen, på enkelte markeder og på hele kontinenter. Vi identificerer udfordringer og risici ved alle handler tidligt og anvender accelererede analysemetoder og -værktøjer til at håndtere dem. Vi afprøver og tester løbende vores løsninger for at reducere risici og imødekomme nye eller ændrede krav.

Vores udviklingsværktøjer kan beviseligt øge produktiviteten med op til 40 %. Derudover eliminerer vores platforme behovet for på forhånd at bruge penge på hardware og spare omkostningerne ved at håndtere nye miljøer. 

Uanset omfanget af en handel engagerer vi os i detaljerne og en langsigtet succes. Vi leverer erfaringer, metodologier, ressourcer, infrastruktur og løsninger til vellykkede fusioner, opkøb og frasalg.