Charlotta är en nyfiken ledare som sällan missar ett tillfälle att diskutera hur ny teknik påverkar och utgör nya möjligheter för vårt samhälle – på kort och lång sikt. Med rötter inom förändringsledning bidrar Charlotta med en bred kompetens och erfarenhet från roller som till exempel affärsområdeschef för bank- och försäkringsbranschen och marknads- och kommunikationsdirektör för internationella IT-företag. Den gemensamma nämnaren har varit, och är, affärsutveckling.

Idag är Charlotta Vice President med ansvar för CGI:s skandinaviska marknads- och kommunikationsavdelning, en roll som består av en mix av strategiska globala frågor, lokal affärsutveckling samt nära samarbete med kunder, partners och medlemmar.