Île-De-France - Virtuelt Læringsmiljø

Med 11,7 millioner indbyggere fordelt på 1281 kommuner i 8 departementer er Île-de-France den tættest befolkede region i Frankrig. Île-de-France er ansvarlig for at gennemføre uddannelsesprogrammer for regionens gymnasier (kaldet lycées).

For at mindske uligheden i uddannelsesresultater blandt gymnasieeleverne har regionsregeringen i Île-de-France fastsat store mål for regionens uddannelsespolitik. Et af hovedmålene er at hjælpe studerende med at beherske og bruge informationsteknologi, så social og geografisk ulighed reduceres. De digitale færdigheder er også med til at støtte dialogen mellem alle medlemmer af uddannelsesfællesskabet: studerende, lærere, forældre, uddannelsesvejledere m.fl.

I 2009 lancerede regionalrådet med støtte fra ministeriet det største virtuelle læringsmiljøprojekt (VLE) i Europa. Projektet kaldes Lilie og servicerer med hjælp fra CGI alle 471 gymnasier i Île-de-France-regionen.

Download pdf'en nedenfor - og læs mere.

For mere information

Kontakt os på cgi.dk@cgi.com