Fødevarestyrelsen - Danske dyr er i gode hænder

Fødevarestyrelsen får mere end stabil drift af det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR). CGI udvikler også nye funktioner og øger brugervenligheden i systemerne. CGI’s bredde sikrer kompetencerne.
 
En svinetransport ankommer til slagteriet. Svinene bliver kontrolleret og registreret, inden de skal slagtes. Et af svinene har nogle underlige pletter. Det kan være svinepest. Pludselig bliver en lang række data meget vigtige. Hvilken landmand har sendt svinene til slagtning? Er der nogle kontaktbesætninger – altså besætninger, hvor han også har sendt svin hen? Hvor har han selv fået svin fra for nylig?

For at håndtere smittefaren effektivt er det nødvendigt med et pålideligt og stabilt register med al den data. Det register hedder Fødevarestyrelsens Centrale HusdyrsbrugsRegister (CHR) og indeholder informationer om alle dyr i Danmark, der bliver opdrættet med henblik på slagtning. Selvom registret blev oprettet for at håndtere sygdomsudbrud, bliver det i dag også brugt til fx at overvåge dyrevelfærd og kontrollere medicinforbrug, og data fra registret bliver også anvendt af bl.a. Danmarks Statistik og kommunerne.

Siden 2007 har CGI stået for systemforvaltning, drift, support og udvikling af GLR/CHR-systemkomplekset. Ud over CHR – som er Fødevarestyrelsens register – omfatter det også det Generelle LandbrugsRegister (GLR), som tilhører NaturErhvervstyrelsen. Systemkomplekset indeholder i alt 17 systemer til understøttelse af myndighedsopgaverne for de to styrelser. 

STABIL DRIFT OG VIGTIG UDVIKLING

Der er store krav til oppetiden for CHR, for der er hele tiden brug for adgang til data. Fx når dyr skal slagtes.

- Inden et slagteri må slagte dyrene, skal de tjekke deres data, for fx at være sikre på, at dyrene ikke er syge, og at der ikke er medicinrester i kødet. Hvis løsningen er nede, går alt det i stå, forklarer Thorkild Bastholm, der er chefkonsulent i Kontor for Dyresundhed i Fødevarestyrelsen.

Det kan koste både slagteri og landmand mange penge. Og for at forhindre det er der store krav til løsningens oppetid: Ifølge Fødevarestyrelsens kontrakt skal den være mindst 98 procent hver måned.