Primary tabs

Naši zákazníci:

 • Již 12 let vyvíjíme a spravujeme aplikace a systémy pro významnou globální banku
 • Od roku 2017 budujeme agilní týmy pro globální logistickou společnost se sídlem v Německu
 • Známé evropské automobilky již několik let spoléhají na naše developery a testery
 • Ve spolupráci s CGI Německo vyvíjíme bezpečný enterprise dynamic case management systém CGI eGov360
 • Spolupracujeme na vývoji systému pro správu infrastruktury utilitních společností pro CGI USA

 

Jirka: V CGI jsem začínal jako developer. Dnes je nás kolem třiceti. Využíváme Kanban, SCRUM nebo SAFe a snažíme se být co nejvíc DevOps. Agilní metody nám fungují – v souladu s očekáváním dodáváme rychleji a přesně to, co zákazníci chtějí. Spolupráce s nimi nás baví a vidíme, že naše práce má smysl.

 

Zajišťujeme celý vývojový cyklus
 • Funkční analýza
 • Software design
 • Vývoj
 • Testing (unit testy, automatizované testy, akceptační testy)
 • Deployment (Continuous Delivery, DevOps)
 • Maintenance
 • Projektové a týmové řízení
Pokrýváme řadu technologií
 • Java - od backendu Spring, Hibernate až po frontend Flex, Angular4
 • Oracle, PL/SQL
 • C/C++
 • C#, .NET, Sharepoint
 • SAP Basis, Authorizations, GRC
 • Linux / Unix
 • JIRA, BitBucket, TeamCity, Jenkins
 • Selenium, Cucumber

Velikost projektových týmů se pohybuje od několika vývojářů až po velké komplexní týmy čítající až 40 lidí. Stejně tak délka projektů se pohybuje od několika měsíců až po strategická dlouholetá partnerství.

Řada našich projektů má globální charakter. Máme proto bohaté zkušenosti s dodávkami v distribuovaném mezinárodním prostředí - úzce spolupracujeme se zákaznickými vývojovými centry i s ostatními dodavateli po celém světě.

Naše vývojové týmy jsou rozložené v pobočkách CGI v Praze, Brně a Ostravě. Toto distribuované prostředí nám umožňuje efektivněji sestavovat týmy, rychleji reagovat a pokrývat potřeby zákazníků.

Agilní vývoj pro logistickou společnost

Před dvěma lety jsme jako CGI IT Czech Republic získali nového zákazníka. Globální logistická společnost se sídlem v Německu nám svěřila vývoj svých aplikací v javě. Dnes pro zákazníka pracují již tři agilní týmy, zákazník si chválí českou kvalitu a flexibilitu a plánuje nám předat vývoj a správu dalších svých aplikací.

Pro nás to znamená, že pracujeme v menších týmech, postupně zaučujeme další kolegy, k tomu potrénujeme angličtinu, občas zajedeme do Hamburku nebo se všichni i se zákazníkem potkáme v Praze.

Systém pro case a document management

Spolu s CGI Německo vyvíjíme novou generaci vysoce bezpečného enterprise dynamic case a document management systému určeného pro armádní prostředí, nadnárodní (evropské) instituce a globální zákazníky. Dodávky systému on premise, privátní a/nebo public cloud, Office 365, a to vše na technologii Sharepoint.

V tom, co děláme, jsme dost dobří, zákazník si to myslí také a proto náš tým postupně rozšiřujeme o další kolegy. Pracujeme agilně, náš tým je nedílnou součástí mezinárodního týmu.

Agilní vývoj pro významnou banku

Naše spolupráce s významnou globální bankou začala před více než dvanácti lety. Tato banka je naším nejvýznamnějším klientem a plně se na nás spoléhá v řadě klíčových oblastí, kde vyvíjíme, testujeme a spravujeme aplikace.

Od začátku jsme společně se zákazníkem budovali agilní týmy. Za 12 let spolupráce jsme se společně výrazně posunuli kupředu jak technicky tak procesně. Dnes se naše týmy zaměřují na DevOps nebo například na automatizaci procesů.

My jsme se naučili hodně o bankovních procesech, banka na oplátku získala špičkové, spolehlivé a motivované developery. Oboustranně přínosná spolupráce je to, co nás baví.

Aplikační podpora SAP basis

Našemu nejvýznamnějšímu zákazníkovi v Německu spravujeme SAPovské systémy. Na našem týmu záleží zda jsou data v bezpečí, trvale dostupná oprávněným uživatelům a dobře zabezpečena proti neoprávněným přístupům. Staráme se o to aby systémy byly v dobré kondici a tak jsme předešli riziku výpadku.

Naše práce je systematická a precizní, jsme tým, spoléháme jeden na druhého, klient spoléhá na nás. Většina je nás v Brně, ale rozrostli jsme se i do Ostravy.

Vývoj řešení pro utilitní společnosti

„Jsme tam, kde je naše přítomnost potřeba“. OpenGrid je sada produktů, které se vyvíjí a spravují napříč třemi kontinenty. V jeho portfoliu jsou integrované aplikace a moduly, které zákazníkům z oblasti energetiky a utilit umožňují správu majetků a zdrojů. Projekt OpenGrid zajišťuje v reálném čase manuální a automatické plánování práce techniků. S využitím webového rozhraní a mobilních klientských aplikací však dokáže pracovní čas i optimalizovat.

Tým vývojářů a testerů pracuje na funkčním a technickém designu už od roku 2002. Používáme programovací jazyky, databáze, aplikační servery a programy pro simulaci i optimalizaci uživatelského rozhraní a vývoj nových funkcí. Naše týmy analyzují chyby na interních testovacích prostředích, vyhodnocují validitu a navrhují jasná řešení pro všechny zákazníky.