Vojta

V České republice vyvíjíme, spravujeme a testujeme aplikace pro velké renomované firmy z celého světa. Osvědčili jsme se, zákazníci jsou spokojení a chtějí více.

 

VOJTA HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU: 

 

Chceš se dozvědět více o práci v CGI Global Delivery Centre?

U nás testujeme především hlavou. Klíčová je schopnost učení a kritického myšlení - poznat testovaný systém a podstatu jeho užívání, uvažovat o něm z odstupu, nespokojit se s prvním pohledem a rychlými závěry. Nic není, jak se zdá.

Testujeme většinou řešení na míru, takže i testování je nutné přizpůsobit kontextu a účelu (mission of testing). Nezacílený test je jako střelba z kulovnice do tmy.

Kombinujeme širokou paletu metod, nástrojů a technologií – každá z nich může dobře posloužit v určitém kontextu, ale v jiném může být kontraproduktivní.

Co tedy děláme?

Zjišťujeme o softwaru informace, které umožní týmu zvýšit jeho kvalitu a/nebo usnadní zadavateli rozhodování - například o instalaci do prostředí, akceptaci, uvedení do produkce, na trh, pokračování vývoje a podobně. 

Zkoumáme funkčnost, použitelnost, efektivitu, spolehlivost, výkonnost a další aspekty softwaru. Testujeme uživatelská rozhraní, systémově-integrační rozhraní, business procesy, uchování dat, datové toky, serverové procesy atd.

Službu testování software poskytujeme jako součást vývoje, nebo samostatně. Kromě řady jiných druhů testování jsme si v následujících čtyřech oblastech vybudovali mimořádné zkušenosti a expertízu:

Testování  v Agile a SAFe

V Agilních projektech testujeme už od roku 2010, nejdřív pro významnou světovou banku, později také pro námořního dopravce a čelní evropskou automobilku. Zažili jsme transformaci do důsledně implementované metodiky SCRUM i dobře fungující agilní týmy. Testování v agilním vývoji je jiné než ve vodopádu (byť iterovaném). Od testerů je očekávána samostatnost a kompletní odpovědnost za přidělenou oblast, pohled na systém jako celek, vyjasnění chybějících informací, závazné odhady pracnosti, intenzivní spolupráce s vývojáři na testech přímo během sprintu, aktivní komunikace se zákazníkem při účasti na demo prezentacích a řešení akceptačních, či produkčních chyb.

End-to-end SIT

Po dlouhodobější spolupráci s naším klíčovým bankovním klientem nám bylo svěřeno vedení testů datových toků a processingu přes řadu systémů banky napříč několika organizačními celky (operations, finance, risk, legal…).
V rámci testů změn ve finančním sektoru po krizi v roce 2008 (Frank-Dodd Act, Basel III), nebo integrace systémů akvírované banky jsme tak sbírali cenné zkušenosti při plánování, vedení a vykonávání testů komplexních procesů se složitou business logikou a účastí řady odborných týmů.

Automatizované testy

S automatizací jsme začínali v roce 2008 při testování informačního portálu pro významného evropského telekomunikačního operátora. Jednoduché řešení jsme s dalšími zakázkami (pro banky, automobilku, IP produkty naší firmy) rozvíjeli s cílem maximální spolehlivosti, udržovatelnosti, rozšiřitelnosti a především skutečného přínosu pro projekty. Proto v současnosti u každého řešení pečlivě analyzujeme automatizovatelnost a návratnost investice, ověřujeme na pilotu a implementujeme na principu hybridního frameworku, s maximální reuse, na základě důkladné analýzy logiky testů a s procesy revizí kvality.

Strategie testování, koordinace UAT

Součástí většiny našich služeb je nastavení strategie a vedení testů. V rámci context-driven přístupu uplatňujeme podle požadavků a souvislostí zakázky různé přístupy či standardy testování, různé procesy a řadu dílčích metod a nástrojů. V řadě případů naši test manažeři připravují a koordinují akceptačních testy (UAT), a to někdy i v globálním měřítku, s klíčovými business uživateli z různých koutů světa. Kromě toho se zabýváme i  konzultantskými službami – např. analýzy kvality testování (test maturity assessment), optimalizace testování, test koučing, praktická školení testování.