Ve stále více digitální společnosti mají spotřebitelé a občané zvýšená očekávání ohledně svých každodenních interakcí.

V důsledku toho hledají digitální lídři napříč průmyslovými odvětvími nové způsoby, jak rozvíjet obchodní strategie a provozní modely s využitím technologií a informací ke zlepšení způsobu fungování, poskytování produktů, včetně služeb a vytváření hodnot.

Tito lídři realizují výsledky transformace a vytvářejí nové obchodní příležitosti prostřednictvím komplexního digitálního hodnotového řetězce.

.

Mezi klíčové faktory úspěchu patří:

  • Zavedení kulturních změn, včetně vývoje technologií tak, aby se staly jádrem podnikání

  • Zajištění obchodních modelů zaměřených na zákazníky a občany a podpůrnou architekturu

  • Upřednostňování kybernetické bezpečnosti a ochrany osobních údajů spolu s opatřeními v oblasti udržitelnosti

  • Přeorientování se v oblasti využívání dat od předvídání a plánování ke snímání a reagování

-- IMAGE GOES BELOW --

Optimizing your digital value chain to accelerate successful business outcomes

-- IMAGE GOES ABOVE --

Optimalizace vašeho digitálního hodnotového řetězce

Zobrazit více

Kliknutím na obrázek si můžete přečíst CGI studii

Zrychlení digitálních cest

Optimalizace vašeho digitálního hodnotového řetězce není pouze technologickou iniciativou, ale spíše organizačním úsilím, které zahrnuje vaše poslání, strategii, kulturu a provozní modely. Dnešní digitální hodnotový řetězec zahrnuje virtuální i osobní interakce. Na základě poznatků v průzkumu CGI Voice of Our Clients a také práce našich odborníků po celém světě nabízí CGI studie doporučení pro urychlení výsledků vaší transformace.

Stáhnout CGI studii (odkaz na anglický whitepaper)

Co dělají digitální leadeři jinak?

V rámci projektu 2021 CGI Voice of Our Clients, jsme v roce 2021 realizovali téměř 1 700 rozhovorů s vedoucími pracovníky v oblasti obchodu a IT a identifikovali několik společných charakteristik digitálních lídrů (těch, kteří tvrdí, že jejich organizace dosahuje očekávaných výsledků díky digitálním strategiím). Mezi tyto vlastnosti patř:

  • Jasně definovat a sladit očekávání zúčastněných stran
  • Nahlížet na transformaci komplexně, napříč celým hodnotovým řetězcem
  • Modernizovat, zjednodušovat a chránit dodavatelské řetězce a osobní údaje zúčastněných stran
  • Považovat udržitelnost za klíčovou pro vytváření hodnoty pro zákazníky a občany

Zjistit více o vlastnostech digitálních lídrů

four people having discussion around table

Attributes of digital leaders

Learn more

consultant leading a discussion on insights-led decisions

A framework to help organizations pivot the use of data from predicting and planning to “sensing and responding” to fuel innovation

Learn more

Hodnota v pohybu: Hnací síla rozhodování založeného na datech

Digitální lídři si uvědomují potřebu rychle vnímat změny, reagovat na ně a navrhovat obchodní a provozní modely tak, aby byly agilní. Již nestačí být nejefektivnější organizací s nejmenším počtem chyb; je třeba být také nejinovativnější a rychle vytvářet hodnotu prostřednictvím těchto inovací.

Aby organizace vítězily a byly udržitelné, musí vizualizovat a simulovat rozhodnutí založená na dynamických datech a poznatcích. To je to, co označujeme jako "hodnota v pohybu". Tento přístup vyžaduje, aby podniky přehodnotily mechaniku rozhodování v organizaci a technologie, které to umožňují.

Přečíst CGI studii

Společnost CGI byla označena za významného hráče poradenských služeb v oblasti digitální strategie po celém světě

Tlak na digitalizaci spojený s nesčetnými výzvami při realizaci digitální strategie vedl ke zvýšené poptávce po poradenských službách v odvětví digitální strategie.  V reakci na tuto poptávku vydala společnost International Data Corporation (IDC) studii IDC MarketScape 2021: Zhodnocení dodavatelů poradenských služeb v oblasti digitální strategie v roce 2021.

Významnou součástí hodnocení IDC MarketScape je analýza vnímání kupujících. Mezi tři klíčové silné stránky, které klienti CGI identifikovali, patří náš přehled, orientace na produktivitu práce a kvalita lidí.

Zjistit více

consultants discussing digital strategy

Společnost CGI byla označena za významného hráče poradenských služeb v oblasti digitální strategie

Společnost CGI byla označena za významného hráče ...