Jednou ze základních priorit všech organizací je dosahování dlouhodobých strategických cílů při současném zefektivnění provozu. Využití služeb outsourcingu je strategickým rozhodnutím, které vede k naplnění tohoto cíle. Outsourcing přináší jak flexibilitu potřebnou v rychle se měnícím podnikatelském prostředí, tak i ekonomickou předvídatelnost, nutnou k realizaci stanovených cílů. Organizace tak mohou s menším úsilím dosáhnout podstatně lepších výsledků a zároveň snižovat i aktivně řídit míru rizik.

CGI je špičkovým poskytovatelem outsourcingových služeb. Umíme pružně zareagovat na požadavky firem a institucí, které potřebují pro svoji každodenní činnost zajistit spolehlivý provoz informační infrastruktury. Součástí našich služeb je i outsourcing podnikových procesů na lokální i globální úrovni, včetně úplného převzetí zodpovědnosti za procesní zpracování. Samozřejmostí pro nás je i smluvně garantovaný rozsah a kvalita.

Inovace, rychlé zavádění světových trendů (jako je například cloud computing) a důraz na standardizaci nám umožňují přinášet nákladově efektivní řešení s vysokou přidanou hodnotou.

 

Proč CGI?

  • Nabízíme silné zázemí globální společnosti, která má řadu s outsourcingovými projekty řadu zkušeností
  • Používáme osvědčené metodiky nastavení a měření dodávaných outsourcingových služeb včetně kalkulace budoucích nákladů
  • Disponujeme unikátními znalostmi podnikových a IT procesů v různých odvětvích trhu.
  • Umíme flexibilně nabídnout kapacitu týmu více 700 odborníků v Praze, Brně a Ostravě pro provoz a hlavně další rozvoj IT pro Váš byznys.

 

Outsourcing factsheet

Váháte, zda se pustit do outsourcingu svého IT nebo jeho části?

 

Ověřte si proveditelnost v rámci předběžné studie Proof of Concept (PoC). Během 2 měsíců:

  • prověříme proveditelnost plného nebo částečného IT outsourcingu
  • navrhneme optimální řešení a postup
  • předložíme kalkulace a možné úspory
  • prezentujeme možné výhody pro zákazníka
  • ze zkušenosti posoudíme a zdůrazníme i možná rizika

Obsah takové studie je zcela důvěrný a může sloužit pro rozhodnutí nebo stanovení další strategie.