Jak zlepšit výkonost vaší společnosti? Jak připravit vaší firmu na nové obchodní příležitosti nebo na nástrahy nových regulací a rizik? Tyto otázky vyžadují rychlou, prověřenou a agilní odpověď.

Náš tým konzultantů se opírá o rozsáhlé zkušenosti tisíců konzultantů z různých zemí a různých odvětví. CGI patří mezi přední světové společnosti v oblasti IT a byznys konzultací.

Kombinujeme znalost jednotlivých odvětví a technologií, tak abychom zákazníkům pomohli v transformaci byznysu nebo v dosažení vyšší efektivity. Nasloucháme potřebám našich zákazníků, navrhujeme možnosti inovativních řešení, v partnerství se zákazníky společně stanovujeme strategii. Řešení budujeme s výhledem do budoucnosti a důrazem na jeho dlouhodobou udržitelnost.

Zkušenosti a odbornost:

  • Tvorba studií proveditelnosti řešení
  • Navrhování strategií
  • Optimalizace procesů
  • Řízení komplexních projektů, řízení kvality projektů
  • Stanovení kritérií pro řízení výkonnosti
  • Analýzy tržních trendů
  • Zastupování klientů v komplexních problematikách

Proč CGI?

  • Konzultanti CGI pomohli k úspěchu největším světovým společnostem, státním organizacím, ale i menší subjektům hledajících efektivní řešení založené na nejmodernějších technologiích.
  • Ročně se osobně dotazujeme více než 1.000 našich zákazníků po celém světě na to, jak vnímají současné trendy, jaké jsou jejich priority, jakým výzvám musí čelit a jaké vidí nové příležitosti. Analytické studie z těchto rozhovorů přináší našim zákazníkům v České republice velmi cenné informace o tom, co se děje v jejich odvětvích v sousedních zemích i v zámoří.

The Voice of Our Clients 

Konzultace

v roce 2018 jsme provedli 1400 osobních rozhovorů s našimi zákazníky s cílem správně porozumět jejich prioritám.