Pomáháme našim zákazníkům, aby se stali digitálními organizacemi zaměřenými na své klienty.

Jak zůstat konkurenceschopným v novém digitálním světě?

Moderní doba si žádá flexibilní, jednoduché, rychlé a bezproblémové služby a produkty. Očekávání trhu je být stále online a propojen z jakéhokoliv zařízení, kdykoliv a kdekoliv.

Současně klesají ceny za výpočetní výkon, připojení a IT zařízení a na trh přicházejí nové technologie. To ve výsledku umožňuje rozvoj nových obchodních příležitostí a někdy i celých obchodních modelů. Společnosti a organizace procházejí digitální transformací, mění způsob jakým své produkty a služby vyvíjí, dodávají, propagují a podporují.

CGI vnímá digitální transformaci jako komplexní změnu, širší než pouze digitální prodej a podporu.

Mezi základní stavební bloky patří:

  • Excelentní zákaznická zkušenost
  • Agilní přístup
  • Pokročilá datová analytika a hybridní či automatizované poradenství
  • Kybernetická bezpečnost
  • Rozvoj talentů
  • Internet věcí
  • Cloudové služby

 

Zaměření na klienta

Digitální zákaznická zkušenost – CGI pomáhá organizacím ve vytvoření nejrůznějších kanálů pro obsluhu zákazníků nebo obyvatel.

Agilní přístup - tradiční „waterfall“ přístup při navrhování procesů a tvorbě systémů neodpovídá současným dynamickým požadavkům. CGI pomáhá zákazníkům budovat systémy agilními postupy, které jsou flexibilnější, umožňují rychlou reakci na změnu a probíhají v úzké interakci se zákazníkem.

Analýza dat – organizace potřebují transformovat data v hodnotnou informaci, která pomůže zlepšit vztahy a se zákazníky nebo obyvateli, zvýšit výkonnost, zajistit profitabilní růst. Implementujeme systémy pro řízení vztahu se zákazníky (CRM),  analyzujeme velké objemy dat (Big Data), aplikujeme Advanced Analytics, abychom pomohli našim zákazníům získat konkurenční výhodu.

Lidé a technologie

Rozvoj talentů – CGI kombinuje unikátní znalost jednotlivých odvětví a různých byznys modelů se znalostí nejmodernějších technologií. Proto můžeme zákazníkům účinně pomoci na cestě k digitální budoucnosti.

Umělá inteligence a Robotizace – implementací jednotlivých prvků AI a RPA pomáháme zákazníkům automatizovat administrativní procesy, komunikaci se zákazníky, správu infrastruktury. Naše know-how systematicky rozvíjíme v několika kompetenčních centrech zaměřených na inteligentní automatizaci.

Internet věcí (IoT) – navrhujeme implementaci „chytrých“ zařízení, která navzájem interagují a poskytují potřebná data tak, aby zákazníkům přinesla skutečnou přidanou hodnotu.

Provozní model

CGI pomáhá zákazníkům identifikovat a implementovat správný provozní model, který odpovídám potřebám digitální organizace.

Modernizace IT je klíčovou prioritou organizací, které se snaží snížit provozní náklady na IT a více investovat do digitálních kanálů pro obsluhu zákazníků nebo obyvatel.

Využití Cloudu – umožňuje organizacím uvést nové služby a produkty na trhy velmi rychle. CGI poskytuje poradenské služby v oblasti bezpečnosti, dostupnosti a výkonnosti při využití cloudových služeb.

Transformační outsourcing umožňuje zákazníkům přenechat starost o provoz rutinních systémů a aplikací odborníkům v CGI a soustředit se na skutečné priority byznysu. CGI disponuje prověřeným know-how z mnoha realizovaných outsourcingových projektů.