Grunnkurs - for deg som er ny superbruker i WinTid.

Grunnkurs for deg som er ny superbruker i WinTid.
På dette kurset vil du lære alle de grunnleggende funksjonene som brukes for å opprette og vedlikeholde arbeidstidsregler i WinTid. Vi lager beregningsskjemaer, kalendere/skiftplaner og helligdagsprofiler.

Vi oppretter ansatte i WinTid og gir riktige tilganger og rettigheter, samt nødvendig vedlikehold og oppfølging med uttak av rapporter. Oppsett og bruk av minWinTid er også pensum på kurset.
Kurset gjennomføres i WinTid G2 frem til 1.11. Fra 1.11 vil kurset bli gjennomført i WinTid web. Selv om kurset tas i WinTid g2, vil Superbruker få full forståelse av funksjonaliteten for å bruke dette på WinTid web når dere oppgraderer til WinTid web.

Følgende funksjoner vil bli gjennomgått:

 • Lage beregningsskjema og kalender eller skiftplan.
 • Hvilke grunnregler brukes av beregningsskjemaet?
 • Gjennomgang av helligdagsprofiler – definisjon av helligdager.
 • Opprette og vedlikeholde ansatte – tilgangsstyring.
 • Oppretting av overtids-, fraværskoder og variable tillegg.
 • Oppretting og vedlikehold av menykonfigurering – behov for ulike menyoppsett.
 • Firma, avdeling og lønnsgrupper. Opprette saldi.
 • Opprette perioder
 • Vedlikehold av resultater/stemplinger i WinTid.
 • Gjennomgang av de vanligste rapportene
 • Bruk av minWinTid – hva er viktig i opplæring av de ansatte?

Målgruppe:
Kurset passer for de som har fått ansvaret for WinTid uten å ha vært med på å sette opp systemet eller for deg som ønsker repetisjon av de grunnleggende delene av systemet.

Varighet: 2 dager
Pris: NOK 9500,-

Velg ønsket kursdato for å komme til påmeldingsskjema:

5.-6. november

Spesialkurs i skift, turnus, helligdager, tillegg og AML

Dette er et spesialkurs for kunder med skift/turnus arbeid.

Dette kurs vil gi superbruker inngående forståelse av funksjoner for skift og turnus i WinTid.  Vi ser på oppretting av Helligdager og hva helligdager påvirker. AML brukes aktivt i funksjonene Skiftplaner og skiftplan tildeling. Hvilke regler er knyttet til AML-oppsettet?
Det vil også bli en gjennomgang av bemanningsfunksjonaliteten i WinTid på web.

Kurset holdes i WinTid G2 frem til WinTid web er released. Superbruker vil få full forståelse av funksjonaliteten på WinTid web selv om kurset tas i WinTid g2.
Følgende funksjoner vil bli gjennomgått:

 • Helligdager i WinTid.
 • Oppretting av tillegg og tilknytting av rett kategori.
 • Beregningsskjema m/tillegg på helligdager – helligdagstillegg.
 • Helligdagsprofiler.
 • AML-Oppsett og ulike arbeidstidsavtaler.
 • Autoskift – hva er det og når brukes det?
 • Helligdagsgodtgjørelse.
 • I WinTid på web: Arbeidsplan, daglig oppfølging og godkjenning, skiftplan og skiftplantildeling samt rapporter.

Målgruppe:
Dette er et spesialkurs for kunder med skift/turnus arbeid.

Varighet: 1 dag
Pris: NOK 4800,-

Velg ønsket kursdato for å komme til påmeldingsskjema:

13. november Spesialkurs i WinTid G2. Skift, turnus, helligdager, tillegg og AML.

WinTid web 2 dager. Grunnleggende kurs for superbruker.

På dette kurset vil du lære alle de grunnleggende funksjonene som brukes for å opprette og vedlikeholde arbeidstidsregler i WinTid web. Vi lager beregningsskjemaer, kalendere/skiftplaner og helligdagsprofiler.

Vi oppretter ansatte i WinTid og gir riktige tilganger og rettigheter, samt nødvendig vedlikehold og oppfølging med uttak av rapporter

Kurset passer også superbrukere som ønsker å få repetert bruk av ny og gammel funksjonalitet i WinTid web. 

Her vil du møte andre superbrukere med ulike problemstillinger som du vil ha nytte av. Kursdeltagere kan selv komme opp med problemstillinger som vil bli gjennomgått på kurset.

 • Vi blir kjent med skjermbildene i WinTid web for å lage beregningsskjemaer, helligdagsprofiler og kalendere gjennom praktiske repetisjonsoppgaver.
 • Vi går igjennom funksjonene fra å opprette nye koder som fraværs-, overtids- eller variable tilleggs koder, tildele dem og bruke dem, samt overføre resultatene til lønn eller fraværssystemer. Alt dette i WinTid web.
 • Vi blir kjent med meny systemet for WinTid web, oppretting av favoritt meny og vedlikehold av menyer og tilganger.
 • Personalia og bruk av stillinger. Hva betyr innføringen av stillingshåndtering?
 • Definisjon av oppsett for ulike grupper som godkjenningsoppsett, Oppfølgingsoppsett, Dag oppfølging og godkjenning, rapport oppsett og oppsett av fraværsrapporter/statistikker.
 • Tips og triks for mer effektiv bruk av minWinTid for ansatte og ledere.

Varighet: 2 dager

Målgruppe:
Kurset passer for de som har fått ansvaret for WinTid uten å ha vært med på å sette opp systemet eller for deg som ønsker repetisjon av de grunnleggende delene av systemet på web.
 

Pris: NOK 9500,-

Nye kursdatoer vil bli publisert i 2020. 

Introduksjons kurs: WinTid web for superbrukere

Dette kurset er tilpasset superbruker som ønsker en rask innføring i bruk av WinTid web. Målet er å ufarliggjøre overgangen fra WinTid G2 til WinTid web. Vi blir kjent med de sentral funksjonene som superbruker bruker.

Kurset tar for seg oppbygging av menysystemet WinTid web, bruk av funksjonene for å lage beregningsskjemaer og kalendere, samt innlegging av ansatt data og vedlikehold.
Behandling av fraværsønsker, ferieplanlegging, varsling og ulike måter for periodegodkjenning samt sykefraværsoppfølging og rutiner rundt god oppfølging av sykemeldte. Det blir også gjennomgang av hvordan benytte rapportmulighetene i WinTid på web og hvordan vedlikeholde og tildele funksjonalitet til brukergrupper som ledere, resepsjonister o.l.

 • Menysystemet i WinTid web.
 • Sentrale funksjoner i WinTid web som beregningsskjema, kalender og koder.
 • Innlegging av ansatt data og oppretting av stillinger.
 • Bruk av planlagt fravær.
 • Bruk av minWinTid for ledere og funksjoner som lederoppfølging.
 • Hvilke rapporter bør/kan leder ta ut?

Målgruppe:
Dette kurset er tilpasset superbruker som ønsker en rask innføring i bruk av WinTid web. Målet er å ufarliggjøre overgangen fra WinTid G2 til WinTid web. Vi blir kjent med de sentral funksjonene som superbruker bruker.

Varighet: 1 dag
Pris: NOK 4800,-

Nye kursdatoer vil bli annonsert i 2020. 

Hvordan bruke minWinTid som ansatt og leder?

Dette kurset er beregnet for superbruker som ønsker å lære opp ansatte og ledere til å bli gode minWinTid brukere.

Vi ser på forutsetningen for å få gode minWinTid brukere enten det er ansatte eller ledere. Vi går igjennom all funksjonalitet som er lagd for ansattes minWinTid og tilsvarende for leders bruk. Hvordan styres tilgangen til koder og funksjoner for de 2 gruppene?
Vi utveksler erfaringer og ideer på introduksjons opplæring, repetisjons opplæring og dokumentasjon for ansatt og leder. Målet er å få ansatte og ledere som er selvgående og følger instruksene for WinTid.

 • Arbeidsflyten med WinTid i virksomheten.
 • Funksjoner og tilgang til disse for ansatte.
 • Bruk av planlagt fravær – her kan det spares mye tid.
 • Vedlikeholds bildet for ansatte – hva kan gjøres.
 • Bruk av variable tillegg.
 • Ansatt godkjenning.
 • Leders tilganger og vedlikehold av ny funksjonalitet.
 • Gjennomgang av oppfølgingsoppgaver for leder fra sykemeldinger, avvikling av ferie, kontroll på uttak av fridager, følge opp saldier.
 • Leders periode godkjenning.
 • Daglig oppfølging og godkjenning.
 • Nyttige rapporter for lederne.

Målgruppe:
Dette kurset er beregnet for superbruker som ønsker å lære opp ansatte og ledere til å bli gode minWinTid-brukere.

Varighet: 1 dag

Velg ønsket kursdato for å komme til påmeldingsskjema:

14. november

 

 

Kurset starter kl. 09.00 og avsluttes kl.16.00. Lunsj serveres ca. kl. 11.30, og det serveres kaffe i pausene.

Kurset blir holdt i lokalene til CGI, med adresse Innspurten 1, ved Helsfyr. Sentralt beliggende i forhold til offentlig transport i umiddelbar nærhet til Helsfyr T-banestasjon og buss terminal.
Du trenger ikke å ta med egen pc på våre kurs da vi stiller med ferdig installert kurspc.

Avbestilling tidligere enn 20 arbeidsdager før kursstart, vil hele kursavgiften krediteres. Ved avbestilling tidligere enn 10 arbeidsdager, men senere enn 20 arbeidsdager før kursstart, krediteres 50 % av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 10 arbeidsdager før kursstart belastes hele kursavgiften. Kursplassen kan overføres til en annen person uten ekstra kostnad. En avbestilling er kun gyldig hvis den er bekreftet av CGI Norge AS

CGI Norge AS forbeholder seg retten til å i avlyse kurs uten erstatningsansvar. I så fall vil vi i samarbeid med deg forsøke å finne alternative løsninger, som f.eks. flytting til neste kurs, nye datoer eller individuell tilpasning.

Med offentlig kommunikasjon:
Ta T-bane: Linje 1,2,3,4 - stasjon Helsfyr
Flybuss: Holdeplass Helsfyr

Parkeringsmuligheter:
Bil: Parkering på Valhall eventuelt på Fyrstikktorget

Vennligst oppgi eventuell påkrevet fakturainformasjon (bestillingsnummer/referanse eller lignende) dersom du ikke har gjort det tidligere.
Kreditering av faktura pga. manglende informasjon belastes med 500kr.

Ta kontakt med kurs@wintid.no ved spørsmål.

CGI/ HRM ønsker deg hjertelig velkommen.

Ønsker du et kurs utover våre faste kurs?

Ta kontakt om du ønsker kurs som for eksempel repetisjonskurs for superbruker, teknisk kurs, tilpasset lederkurs eller annet. Send oss en melding på support.wintid.no, så gir vi deg en tilbakemelding med forslag til løsning.