Hver dag bygger vi hverandre, våre kunder og vår virksomhet gjennom nysgjerrighet, deling av både tanker og kunnskap, gjennom å være lydhøre og gi hverandre støtte, ved å håndtere konflikter når de oppstår, og ikke minst gjennom samarbeid fremfor intern konkurranse.

Vi oppmuntrer til egne initiativer og gir rom for ulike perspektiver og meninger. Vi vet at de beste ideene dyrkes i møtet mellom forskjellige synsvinkler. Vi bygger en kultur der fokuset er på framtidige mål og kontinuerlige utvikling. Vi skaper rom for påvirkning, åpner opp for utfordringer og tilbyr en global arena for utviklingsmuligheter hva gjelder ansvar, roller og å det å se nye sammenhenger.

Vi har en felles drøm om en arbeidsplass der vi trives å jobbe sammen, og som eiere, bidrar til å bygge en virksomhet som vi kan være stolte av. Veien til denne drømmen går via fokuset på at vi står sterkere sammen enn alene, og at vi, gjennom å være oss selv, men samtidig jobber som ett team, bidrar til en felles fremgang. 

Akjseeierprogram

Alle ansatte i CGI får tilbud om å kjøpe aksjer i selskapet, og 86 % av våre medarbeidere er i deleiere. CGI matcher ditt bidrag krone for krone opp til et bestemt maksbeløp. I tillegg kan ytterligere ett beløp som tilsvarer en fastsatt prosentsats av din nettolønn investeres i CGI-aksjer.

Oxygen

Oxygen er navnet på vårt velværeprogram. I CGI ønsker vi å støtte våre ansatte til å leve en mest mulig sunn og helsefremmende livsstil. Enten du liker å jogge, sykle, gå på fjelltur, spille fotball, squash eller klatre har vi i et miljø for deg. Vi legger til rette for en rekke idretter og fritidsaktiviteter for våre ansatte gjennom vårt bedriftsidrettslag.

Women of CGI

Women of CGI er et nettverk for alle kvinner i CGI. Nettverket finnes i flere land og jobber mot målet om å øke kvinneandelen i CGI. Gjennom ulike aktiviteter i kvinnenettverket jobber vi for at kvinner skal inspireres, utvikles og trives. Nettverket drives lokalt og har gjennomført aktiviteter som inspirasjonsdager, middager, foredrag og nettverksfrokoster. Et likestilt CGI skaper engasjement, respekt og lønnsomhet.

Work-life balance

Vi har fleksible arbeidstider med mulighet for å velge hvor du ønsker å jobbe. Vi har stor forståelse for at mange av våre ansatte har små barn og familier som krever fleksibilitet i arbeidshverdagen. «Frihet under eget ansvar», kaller vi det.

Mangfoldsarbeid

I CGI jobber vi for ett åpent og inkluderende miljø der alle medarbeider har de samme muligheter, rettigheter og plikter. Vi ønsker å bygge en kultur der vi respekterer hverandre og verdsetter ulikhet. Alle skal føle seg velkomne hos oss uavhengig av kunnskap, erfaring, kjønn, alder, etnisitet, religion, tro, funksjonshemming, seksuell legning eller livssituasjon.

 

Vårt Samfunnsansvar

Vårt samfunnsansvar

I CGI er vi opptatt av bærekraft og dedikert til vårt samfunnsansvar. Vi skal bidra til å redusere klimagassutslipp gjennom fokus på egen virksomhet og krav til våre leverandører. I tillegg sikrer vårt fokus på grasrottiltak at våre kunder og deres lokalmiljø får mest mulig nytte av vårt engasjement gjennom finansiell støtte og frivillig arbeid. 

Les mer om vårt samfunnsansvar

Tre ansatte som samarbeider i team

Vår kultur

CGI er grunnlagt på en felles drøm som fungerer som en overordnet veileder for vår kultur og våre ambisjoner: "Å skape et arbeidsmiljø vi kan trives å jobbe sammen i, og som eiere bidra til å bygge et selskap vi kan være stolte av.»​

Les mer om vår kultur

Våre talenter ved Rådhuset i Oslo

Nordens beste talentprogram

Vår visjon er å utvikle markedets beste IT- og Management-konsulenter. I løpet av vårt treårige talentprogram, videreutdanner og trener vi våre young professionals kontinuerlig i konsulent- og prosjektarbeid, samt generell forretningsvirksomhet.

Lær mer om talentprogrammet

Trude fra Talentprogrammet til CGI

Møt Trude Jostad

Trude Jostad (24) er juniorkonsulent hos CGI, og jobber med prosjektet «Smart Scare», på Urban Farm Lab. Dette prosjektet går ut på å bruke kunstig intelligens til å identifisere og skremme vekk fugler fra den automatiserte grønnsakshagen på taket til CGI i Oslo.

Bli bedre kjent med Trude


 

Christopher Hodkin

Talent Acquisition Manager

Tlf: +47 928 11 507 

Ingrid Tønnessen Bergstøl

Talent Acquisition Researcher

Tlf: +47 906 62 752