Det globale initiativet Net Zero by 2050 beskriver en rekke tiltak og milepæler med ulike ambisjoner og mål for å nå ett CO2-nullutslipp frem mot 2050. Dette er en dramatisk reduksjon av klimagassutslipp. Vil innsatsen svare til ambisjonene? Og vil kostnadene rettferdiggjøre transformasjonene som må til for å oppnå disse målene? Svarene er ja.
– Den grønne reisen vil ikke nødvendigvis koste mer, men vil erstatte investeringer som ikke er like grønne. Hovedmotivasjonen er naturligvis miljøhensyn, men mange som stiller seg skeptiske må ta inn over seg at denne endringen samsvarer med etterspørselen på alle varer og tjenester, i tillegg til krav fra lover og regulativer. CGI har et mål om et CO2 nullutslipp innen 2030, sier Paul Fiskaaen, Vice President i CGI. – Da blir det heller et spørsmål om hvordan vi kan nå målene på en måte som gir maksimal uttelling, både for miljøet, for kunden, og for bunnlinjen.

Teknologi viser veien

Nøkkelen til å redusere klimautslippene og forhindre en global temperaturøkning ligger i fornybar energi, der teknologier rundt sol- og vindkraft har størst potensiale. Ifølge Net Zero by 2050 vil nesten 90% av den globale produksjonen av elektrisitet komme fra fornybare kilder, der sol- og vindkraft vil stå for 70%.

Et av de viktigst innovasjonsområdene fremover vil være innen bærekraftig energi. Gjennom et IT- perspektiv vil det bli viktig å utnytte de store datamengdene som eksisterer og ta dem i bruk på rett måte for å jobbe mot de utvalgte Net Zero-initiativer.
– Vi opplever at investeringsvilligheten er størst jo grønnere og mer målbart et initiativ er. Det blir et stadig større krav om miljøhensyn for at investorer skal være villige til å samarbeide på konsepter som samtidig flytter grenser i nye innovasjonsprosjekter, sier Fiskaaen.

Den grønne transformasjonen innebærer innovasjon rundt teknologi like mye som endringer i arbeidsmønstre.
– Pandemien har vist at dette er mulig, og har ført til varige endringer i måten vi kan jobbe på, som også har en miljømessig gevinst.

Å kombinere hjemmekontor med kontor, og bruke digitale møter i større grad betyr mindre reisevirksomhet, og redusert behov for kontorlokaler og energibruk. I tillegg er det mye annet man kan gjøre; for eksempel utvikle gode rutiner for opprydding i mailboks og lagring av dokumenter, samt få systemutviklere til å skrive grønn kode. Dette vil bidra til at man sender mindre unødvendig trafikk over internett med tanke på datamengde, lagring og kapasitet, sier Fiskaaen.

Å få virksomheter og folk med på slike endringer krever også at teknologi, løsninger og tjenester er intuitive, enkle og lønnsomme. Mye av teknologien som må til for å nå miljømålene er ikke på markedet eller utviklet ennå. Men flere selskaper, som Green Edge Compute og Haugaland Kraft er innovative og finner egne veier til fremtiden.

De nye varme kildene

Bruk av IT og digitale løsninger øker hele tiden, og følgelig også behovet for datasentre. IT-industrien har et energiforbruk som snart overgår alle andre bransjer. De fleste datasentre har luftbaserte kjøleløsninger, som ikke oppnår mer enn 40 graders varme, noe som er for lite til å brukes til fjernvarme. Mye av overskuddsvarmen fra datasentre går rett ut i luften. Men noen ser muligheter ikke andre ser.

Green Edge Compute er en ny norsk virksomhet som jobber med bærekraftige datasentre. De har fått med seg flere aktører, deriblant HP og CGI der de har utviklet et eget konsept med væskebasert kjøleløsning for datasentre, og skal nå i gang med å bygge det første datasenteret i Trondheim.
– En slik kjøleløsning gir en enorm effekt. Det dreier seg om væskebasert varmeutveksling på prosessornivå, som gjør det mulig å oppnå temperaturer på opp mot 60 grader. Det genererer fjernvarme for bygninger og boliger, sier Svein Harald Olavesen, CEO i Green Edge Compute. – Konseptet er et samarbeid med aktører på hardware- og tjenestesiden, og omfatter både teknologi og løsninger, blant annet for fordeling av fjernvarmen.

Skybatteri for overskuddstrøm

En annen aktør som med sin innovative tilnærming har levert et sterkt bidrag i veien mot energitransformasjon er Haugaland Kraft i Haugesund. Selskapet opplever stor etterspørsel etter grønne løsninger og har i samarbeid med CGI utviklet en løsning for virtuell lagring av energi i skyen. Skybatteri lar brukere som produserer sin egen solenergi lagre overskuddsstrøm i skyen.
– Tidligere kunne de som produserer egen strøm fra solcellepaneler selge strøm tilbake til strømnettet. Med Skybatteri kan de velge å lagre egen strøm for senere bruk, når for eksempel strømprisene er høyere. Løsningen har blitt meget positivt mottatt av våre kunder, sier Stein Inge Morisbak, konserndirektør i Haugaland Kraft.

Grønn energi inn i fremtiden

CGI har som strategisk mål å hjelpe kunder å redusere sine CO2-utslipp og nå sine bærekraftsmål gjennom digital teknologi. Selskapet deler ambisjonene til Net Zero by 2050, og jobber aktivt med 10 av FNs 17 bærekraftsmål.
– Vi ønsker å fokusere på prosjekter som involverer innovasjon og ny teknologi, og kan bidra til noe som har en positiv effekt på miljøet. Vi har derfor et grønt fokus i alle våre prosjekter, og gjennom samarbeid med aktører som Green Edge Compute og Haugaland Kraft får vi også demonstrert at vi tar dette på alvor, avslutter Fiskaaen.

EnergyWorld 2021
Konferansen EnergyWorld 2021 holdes i Stavanger og online 16. september. Her vil Stein Inge Morisbak, Chief Digital Officer i Haugaland Kraft, snakke om deres Skybatteri og samarbeidet med CGI.

Paul Fiskaaen, direktør for Olje og gass i CGI, vil fortelle om energitransformasjonen mot nullutslipp av CO2 innen 2030 og belyse noen områder hvor det er mulig å gjennomføre.
https://energyworld.no/EW21/speakers

Net Zero by 2050
Net Zero by 2050 er et globalt initiativ for å få redusert CO2-utslipp til nærmest null innen 2050, der både myndigheter og virksomheter kan delta og bidra.
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

CGI Norge
CGI hjelper virksomheter med å utvikle miljøvennlige løsninger, som en del av energitransformasjonen og reisen mot Net Zero innen 2050.  Utviklingen i energibransjen, som følge av deregulering, klimafokus og innføring av AMS, krever bred og dyp innsikt. CGI er i forkant av den digitale transformasjonen, og bruker teknologi for å utvikle bærekraftige løsninger.

https://www.cginorge.no