De verzekeringsmarkt is al lange tijd gewend data-analyse toe te passen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Actuarissen zijn feitelijk data-scientists en het maken en gebruiken van risicomodellen behoort tot de kern van het businessmodel.

De nieuwe verzekeraar 

Van oudsher ligt het fundament van verzekeringen in het solidariteitsbeginsel. Een verzekeraar wordt gedreven vanuit risico, maakt afwegingen en neemt een behoudende positie in. De digitalisering zorgt voor een versnelling in de interactie naar de consument. De behoudende positie verandert en het solidariteitsbeginsel wordt steeds verder losgelaten. Er ontstaat meer en meer behoefte aan klantsegmentenring en individualisering.

Voorheen werd de toekomst ‘voorspeld’ op basis van data uit het verleden en maximaal één keer per jaar aangepast. Dit ritme werkt niet meer. De nieuwe verzekeraar moet snel reageren op marktveranderingen om de juiste klantsegmentenring uit te voeren en zich te onderscheiden. Verrijking van inzichten door gebruik van openbare data en big data naast de traditionele interne data is essentieel geworden om relevantie te houden. De partijen die nú de nieuwe databronnen weten te ontginnen en in staat zijn het gebruik ervan een plaats te geven in hun businessmodel, zijn de winnaars van morgen.

Het toepassen van (big) data analytics

Data-analyticssoftware, -talen en -tools bieden ongekende kansen voor predictive analytics. Dit is het nieuwe gereedschap van de actuaris. Met machine learning is het zelfs mogelijk om realtime vernieuwde inzichten te vinden. Deze nieuwe inzichten kunnen op verschillende manieren hun praktische nut bewijzen:

  • 'Acceptatieregels' gebaseerd op predictive analytics zorgen dat de portefeuille zich ontwikkelt naar de gewenste mix.
  • ‘Tariefdifferentiatie’ op basis van het concept Pay as you Live/Drive/Dwell. Mensen met een lager risicoprofiel (op basis van gedrag) krijgen korting op de premie (en andersom).
  • ‘Preventie’ door maatregelen te treffen en mensen te informeren om risico op schade te verminderen. Een van die maatregelen is bijvoorbeeld het beïnvloeden van gedrag door gamification. Hiermee kan het gedrag van klanten effectief en positief gestuurd worden waardoor het risico omlaag gaat.
  • ‘Effectievere marketing’ door die toe te spitsen op de werving van lage risico's binnen risicovolle groepen.
  • 'Fraudedetectie' die voor de verzekeraar buitengewone waarnemingen zichtbaar maakt. Door deze inefficiënties op te sporen en aan te pakken beschermt de verzekeraar niet alleen zichzelf maar ook de klant.

Nieuwe technologieën operationeel maken

CGI helpt verzekeraars nieuwe technologieën te operationaliseren door:

  • de waarde van bestaande en nieuwe databronnen inzichtelijk te maken;
  • nieuw verkregen inzichten toe te passen;
  • nieuwe analytics te koppelen aan de huidige systemen.

CGI’s services voor Data Driven Insurance

Advanced Analytics

Organisaties die effectief ‘analytics’ toepassen, zullen succesvoller zijn dan concurrenten*. Ze leveren betere producten en diensten, begrijpen de klant beter en werken efficiënter. Met Data analytics as a Service biedt CGI de mogelijkheid om in drie weken tijd samen met de klant een case uit te werken en laten we zien welke waarde Advanced Analytics voor de organisatie heeft. Deze service is gebaseerd op data van de klant aangevuld met externe databronnen en wordt uitgevoerd op een speciaal hiervoor ingericht platform. * bron: MIT onderzoek “From Value to Vision: Reimagining the Possible with Data Analytics”

Dynamic Rating

Het door CGI ontwikkelde Ratabase® stelt verzekeraars in staat veel sneller complexe rating-programma’s en productsegmentaties te realiseren. Deze tool voor Dynamic Rating en Dynamic Pricing is bij ruim 100 verzekeraars geïmplementeerd voor alle type verzekeringsproducten, voor zowel particuliere als zakelijke verzekeringsproducten en zowel kleine als grote organisaties. Met deze innovatieve tool zijn actuariaat en productmanagement zelf ‘in control’ van het risico- en prijsmodel en acceptatieregels. Met Ratabase® is het ook mogelijk om (Big) data analytics direct door te vertalen naar de operationele systemen. CGI biedt na een demo een Proof of Concept van drie weken om te laten ervaren wat werken met Ratabase oplevert. Het volledige pakket kan aangeschaft worden volgens een klassiek licentiemodel of als cloud-oplossing op basis van pay-per-use.

Usage Based Insurance

Het bepalen van de autoverzekeringspremie naar gebruik van de auto (Pay-How-You-Drive) is buiten Nederland als verzekeringsvorm al lang bekend is. Door gedrag vast te leggen wordt het ook voorspelbaar. Wat de resultaten hiervan kunnen zijn, laten we zien aan de hand van een inspirerende bijeenkomst in ons Spark Innovation Center. Bezoekers kunnen hier zelf bijvoorbeeld ervaren wat gamification, beïnvloeding van gedrag en het verzekeren op basis van bijvoorbeeld ‘fitness-trackers’ voor toegevoegde waarde kan hebben. Een goed voorbeeld van toegepaste kennis van gamification is de BestDriver app, waarbij met een spelelement het rijgedrag van chauffeurs wordt beïnvloed. Hierdoor gaan ze rustiger rijden, vermindert de uitstoot van CO2 en dalen de risico's.

GPA

Pensioenverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de integriteit en kwaliteit van hun pensioengegevens. Volgens artikel 5 van de Pensioenwet is een pensioenverzekeraar aansprakelijk, ook als hij geen juiste dienstverbandgegevens van een werknemer heeft. De verzekeraars zijn daarbij afhankelijk van de kwaliteit van de data die door de werkgevers wordt aangeleverd. Voor velen van hen is dit een bewerkelijk proces vanwege de handmatige acties, dat ook niet altijd leidt tot het gewenste kwaliteitsniveau. CGI’s Geautomatiseerde Pensioenaangifte (GPA) vereenvoudigt het aanleveren van pensioengegevens door werkgevers aan de pensioenverzekeraar en verbetert daardoor de datakwaliteit. Voor zowel de pensioenverzekeraar als voor de werkgever betekent dit meer efficiency en minder kosten.