Systémy typu MES (Manufacturing Execution System) představují soustavu aplikací pro plánování, operativní řízení a kontrolu procesů výrobního nebo jiného podniku provozující rozsáhlejší technologická zařízení.

MES umožňuje sbírat aktuální data o procesu z řídicích systémů a jiných zdrojů a využívat je v reálném čase prostřednictvím jednotlivých aplikací. MES přináší schopnost „Real-Time Visibility“, tj. možnost rozhodovat na základě ověřených a v reálném čase dostupných informací. Jejich využíváním lze následně optimalizovat výrobní a jiné procesy, a tím snížit provozní náklady, zvýšit kvalitu produktů nebo služeb, snížit výši zásob a lépe využívat výrobní zařízení.

Co nabízíme

V oblasti MES nabízíme jak konzultační služby v oblasti ověření proveditelnosti a návrhu vhodného řešení, tak služby implementace a nasazení jednotlivých řešení. Vycházíme z předpokladu, že každé řešení v této oblasti musí být šité na míru potřebám konkrétního podniku a musí mít měřitelné přínosy.

Typické oblasti nasazení MES jsou:

 • Operativní řízení výroby, přepravy či distribuce
 • KPI Management
 • Monitoring stavu zařízení a podpora prediktivní údržby
 • Řízení spotřeby energií
 • Řízení kvality
 • Emisní management, vodní a odpadové hospodářství
 • Plánování výroby a dodavatelsko-odběratelského řetězce

 

Proč CGI?

 • Máme množství zajímavých referencí pro vedoucí světové společnosti v oblasti těžby a zpracování nerostů, plynárenství, energetiky, papírenství, petrochemie, chemie, potravinářství a procesní výroby obecně.
 • Naši konzultanti zastávají významné role v organizaci MESA International, která se zabývá definováním metod a standardů v oblasti MES, jakož i měřením úspěšnosti nasazení MES v praxi.
 • Pro návrh a implementaci řešení používáme vlastní metodologii Manufacturing Atlas, jejímž cílem je přispět dodávkou IT systémů k dosažení konkrétních přínosů pro podnikání společnosti.
 • Jsme partnerem řady tvůrců aplikací typu MES, jejichž produkty umíme implementovat a integrovat v prostředí zákazníka.