The payments industry is no longer the predictable business that it once was, and technology is evolving swiftly and rapidly altering consumers’ payments preferences. The need for secure, high performance transaction processing systems available 24x7 is obvious. Learn more about ...
Innenfor olje- og gassindustrien administrerer vi forretningsplattformene og prosessene som håndterer drivstoffkortene til flere av de store multinasjonale oljeselskapene. CGI Norge har utviklet en unik sanntidsbetalingsløsning for Retail-markedet, noe som gjør det mulig å flytte behandlingen av samtlige betalinger til én plattform.
oil and gas wm card woman at gas station
I Norden betjener vi over én million kredittkortkunder, og vi leverer heldekkende betalingstjenester som omfatter søknadshåndtering, innkreving og bedragerihåndtering samt drift av kontaktsentre. Vi håndterer nesten 90 millioner transaksjoner årlig. Løsningene våre dekker lojalitets-/bonuskort, drivstoffkort og internasjonale kort som Visa og MasterCard.