Vores model er gennemprøvet og veldokumenteret - og den er vores vigtigste forudsætning for at kunne levere it-services og optimerede teknologier til vores kunder - til den bedst mulige pris.

CGI’s it governance model er baseret på 4 grundprincipper

En klar ansvarsfordeling mellem interessenterne for at eliminere redundans. Til det formål inddeles organisationen i 3 ansvarsområder

  • Kundens forretningsteam består af slutbrugerne, som har den endelige beslutningskompetence vedr. forretningskrav og servicebehov
  • Kundens it-ledelsesteam står for den strategiske ledelse samt afstemning af it-teknologier, forretningskrav og servicebehov
  • CGI’s team er ansvarlig for at implementere og udføre it-leverancen i samarbejde med kundens it-ledelsesteam

Best practice-processer for serviceleverancer gennem hele leverancen - lige fra infrastruktur til applikationer og projektleverance

Vores arbejde og fremskridt gøres tydeligt via korte, sammenfattende og fakta-baserede rapporter undervejs

En organisations- og ledelsesstruktur, der sikrer et tæt samspil mellem parterne med henblik på at sikre løbende justeringer mellem brugernes behov og it-serviceleverancen.

Erfaring og ekspertise

  • Mere end 35 års erfaring med at styre komplekse og omfattende it-serviceleverancer
  • Langvarige outsourcing-samarbejder verden over
  • Fuldt ud integrerede styringsprocesser, metoder og værktøjer
  • 95 % af vores projekter er færdiggjort til tiden og indenfor budget
  • Tilfredshedsgrad på 9.1 ud af 10 mulige, baseret på underskrevne kundeevalueringer