CGI's dokumenterede transitionsmetoder og processer fokuserer på resultater samt at identificere bæredygtige muligheder for at effektivisere og styrke din virksomheds aktiviteter. Vores tilgang understøttes af en stram projektstyringsstruktur - samt effektiv kommunikation og styring.

Minimering af risici

CGI's tilgang til transition involverer opretholdelse af integritet, kvalitet og stabilitet i transitionsmiljøet samtidig med, at der er fuld kontrol over kundens daglige drift. Med dette for øje udføres detaljeret transitionsplanlægning og klargøring i god tid inden kontraktens ikrafttrædelsesdato. Hermed sikres driftsmæssig parathed og en hurtig start på transitionsaktiviteter fra dag 1.
I denne fase udvikles en transitionsplan, der skitserer kritiske milepæle og det forventede resultat med hovedvægt på følgende

 • Allokering af erfarne ressourcer
 • Fastlægge en tidsplan, der er forenelig med arbejdsplanen og fokuseret på, at sikre kontinuiteten af kundens drift uden afbrydelser
 • Implementering af dokumenterede metoder og processer, som udnytter vores omfattende erfaringer
 • Etablering af en fælles ledelsesstruktur og implementering af CGI's Client Partnership Management Framework (CPMF)
 • Sikre kundens løbende engagement i at støtte en positiv forandring. Ikke blot i forhold til teknologien, men også til gavn for processer og organisationsmæssig adfærd
 • Implementering af en kommunikationsplan for at fastholde fokus på serviceleverance og personlig kommunikation

Sikre fastholdelse af viden

I CGI's tilgang til it-transitionsstyring er der indbygget en stærk HR-komponent, som sikrer den nødvendige planlægning, kommunikation og ændringsstyring, der skal til for at gøre it-outsourcing til en win-win-situation for både vores kunde og dennes medarbejdere. Planen er designet til hurtigt at håndtere vigtige spørgsmål og problemstillinger, at gøre nye CGI-medarbejdere i stand til at forstå, tilpasse og afspejle de positive aspekter af outsourcing partnerskabet - og, hvad der er nok så vigtigt, at fastholde deres fokus på serviceleverancen.

CGI's HR-transitionsproces skræddersys altid til vores kunders specifikke krav og består typisk af følgende

 • Omfattende projektplan med klart defineret tidsplan og målbare milepæle
 • Indgående evaluering af kundens løn- og fordelsprogram – i forhold til CGI's programmer – og fælles beslutningstagning omkring harmoniseringen
 • Fælles udvikling af en kommunikationsplan for at sikre en effektiv kommunikation i alle stadier af transitionsprocessen
 • Fokus på det enkelte individ for at håndtere spørgsmålet "Hvad sker der med mig?"

Driftsmæssig stabilitet

Overførsel af viden er fundamental for kvaliteten og effektiviteten af de leverede services i en it-outsourcingkontrakt. CGI’s proces sikrer, at viden overføres fuldt ud og pålideligt fra kunden til CGI. Driftsmæssig viden for alle it-services overføres via nedenstående

 • Gennemgang af den eksisterende dokumentation
 • Interviews
 • Udarbejdelse af supporterende dokumenter
 • Hands-on vedligeholdelse

Vi allokerer et centralt team, der skal følge kundens ressourcer for at overføre og sikre viden til support og vedligeholdelse af hver enkelt service, der skal leveres af CGI. Det fulde ansvar for styring af it-services overtages fra dag 1 for at sikre en vellykket overdragelse og sikring af viden.

Stram styring sikrer succes fra dag 1

CGI anvender en stram projektstyrings-model og dokumenterede transitionsprocesser, der er skræddersyet til kundens miljø for at sikre en rettidig transition indenfor budgettet. Vi fokuserer på følgende

 • Etablering af en stram styrings- og organisatorisk struktur, som genererer en høj grad af gennemskuelighed og effektiv kommunikation.
 • Identifikation og tildeling af nøgleroller inden kontraktindgåelsesdagen for at etablere samarbejdsrelationer i overensstemmelse med målene for transitionen
 • Løbende kommunikation, som holder kunden opdateret omkring transitionens fremdrift under hele processen
 • Udvikling af en driftsstruktur, som specificerer, hvilke services der skal leveres, hvordan de skal leveres, og hvordan de skal vedligeholdes
 • Etablering af grundlæggende driftsmæssige processer forud for kontraktens ikrafttrædelsesdato for at muliggøre en problemfri overdragelse af ansvar (fxincident management, problemstyring og eskalering), og sikre succes fra dag 1
 • Implementering af procedurer for fælles prioritering og omhyggelig kontrol med ændringer for at sikre, at transitionen overholder de krav, der er defineret af kunden