Aplikační podpora úrovně SAP BASIS (Business Application Software Integrated Solution) je obecně označena jako podpora hlavní technologické platformy aplikací SAP, sloužící k propojení vrstev operačního systému, databáze, komunikačních protokolů až k jednotlivým business aplikacím modulů SAP FI, CO, MM atd. Jednotlivé moduly SAP jsou pak spouštěny a navzájem komunikují za použitím různých typů operačních systémů i databází právě za pomoci technologické platformy SAP BASIS.

Naše Služba aplikační podpory v oblasti SAP BASIS přináší především upřednostnění garance kvality služby před závislostí na konkrétních odbornících a tímto se odlišuje od poskytování klasické podpory/supportu za použití dedikovaných osob. CSEE GDC SAP Basis team je připraven poskytnout aplikační podporu druhé a třetí úrovně, v jejímž rámci si nenajímáte pouze jednotlivé konzultanty, ale získáváte schopnost využití sdílených kapacit, kdy po zadání úkolu garantujeme řešení v souladu s ověřenými a optimalizovanými postupy v následujících i jiných oblastech SAP BASIS.

Přehled služeb Aplikační podpory
 • Automatizovaný dohled dostupnosti SAP systémů v režimu 8x5 nebo 24x7
 • Řešení zákaznických požadavků a chybových hlášení automatizovaného dohledu
 • Analýza a aplikace doporučení SAP z oblasti EWA a SAP Security Notes
 • Analýza výkonu systému, analýza růstu a návrhy pro archivaci dat
 • Podpora při zavádění vývoje / změn v systémech SAP na úrovni vývojových cyklů release i jednotlivých požadavků
 • Analýza a konzultace v oblastech SAP Security za použití nástrojů VFORGE ag.
 • Provádění testů a ověření backup strategií pro obnovy systémů z existujících záloh
 • Provádění systémových instalací, klientských a systémových kopií, systémových migrací, upgrade systémů na vyšší verze

V případě potřeby zároveň poskytujeme podporu v oblasti metodiky zajištění „knowledge transfer“ týkající se jednotlivých aktivit spadajících do kompetence SAP BASIS, díky které dochází k jasné definici odpovědností zúčastněných stran a přenosu ověřených postupů mezi předávající a přijímající stranou procesu předání znalostí.

Proč CGI?

 • Garanci alokace sdílených zdrojů na bázi FTE (Full Time Equivalent)
 • Garanci dostupnosti, odbornosti a kvality služeb (Service Level Agreement)
 • Přehledné členění aktivit SAP Basis formou servisního katalogu
 • Možnost předání pouze vybraných aktivit / oblastí v módu sdílené odpovědnosti
 • Transparentní odhady pracnosti jednotlivých aktivit / oblastí
 • Ověřené standardizované postupy a řešení týkající aktivit v oblasti SAP Basis
 • Zvládnutí nárůstu požadavků na podporu
 • Jednotný přístup sdílených „best practice“ postupů a konzultačního know-how
 • Možnost kombinace „nearshore“ / „offshore“ kapacit pro dosažení nižší cenové hladiny
 • Řešení požadavků ve stejném časovém pásmu a konzultanty, kteří rozumí evropským standardům a mentalitě.

Doplněním svého týmu o aplikační podporu v oblasti SAP Basis s využitím kapacit CSEE GDC SAP BASIS týmu se bude moci vaše oddělení lépe věnovat aktivitám podporujícím strategický rozvoj a reagovat na neustále se měnící business požadavky bez nutnosti rozvíjet individuálně kompetenci vztahující se k nejvíce standardizovanému modulu v oblasti SAP – modulu SAP Basis.

CGI kompetence v SAP:

ERP/SAP