Platba v reálném čase je novou normou

Platby v reálném čase (tzv. okamžité, resp. instantní platby) jsou i nadále celosvětovým trendem. Zrychlení plateb však nespočívá jen v tom, že se spotřebitelům zajistí snadnost a pohodlí plateb nebo že se urychlí platby v e-shopech. V oblasti firemních plateb může realizace finančních převodů v reálném čase například urychlit dodání zboží od svých obchodních partnerů.

Women

Přední světové banky potvrzují, že přijetí okamžitých plateb je základem skutečné digitální transformace a přechodu k otevřenému bankovnictví (OpenBanking).

V našem regionu existují vedle národních schémat okamžitých plateb (např. v ČR, Maďarsku) také schémata mezinárodní, jako je SEPA SCTInst pro EUR.

V Evropě považuje Evropská komise odesílání a přijímání plateb za klíč k rozvoji jednotného trhu pro maloobchodní platby. Podle vize Komise by řešení EU pro přeshraniční platby v reálném čase zvýšilo efektivitu a autonomii EU, a navíc by dokonce doplnilo stávající systémy platebních karet. Aby se tento proces urychlil, vydala Evropská komise v listopadu 2022 nový návrh nařízení v této oblasti, který by banky v EU přiměl nabízet okamžité platby SEPA povinně a navíc bez dodatečných nákladů pro klienty.

Banky v EU se nyní musí zamyslet nad připraveností svých platebních systémů na tuto situaci a případně tyto systémy modernizovat ještě předtím, než toto nařízení vstoupí v platnost.

Hlavní výzvy

Zpracování plateb v reálném čase se výrazně liší od tradičních platebních schémat a většinu platebních systémů zavedených v posledních desetiletích bude potřeba z tohoto důvodu inovovat. Změny v těchto starších (typicky dávkových) systémech nebo například využití konvertorů pro zpracování plateb v reálném čase však nemusí stačit a může vést k budoucím problémům s výkonem, dostupností a bezpečností. Souvisí to s očekávaným výrazným nárůstem objemu okamžitých plateb, požadavky regulátora i očekáváním zákazníků na dostupnost a zabezpečení této služby.

Společnost CGI vyvinula službu CGI Instant Payments, která všechny tyto problémy řeší. Finanční instituce tak mají s CGI Instant Payments k dispozici vše, co potřebují k úspěchu ve světě okamžitých plateb.

CGI Instant Payments nabízí několik možností nasazení, které vám pomohou vybrat nejlepší scénář pro vaši organizaci. CGI Instant Payments lze nasadit jako samostatnou komponentu vedle vašeho stávajícího platebního ekosystému nebo ji lze použít jako základ pro důkladnější modernizaci starší platební infrastruktury prostřednictvím kompletního systému CGI All Payments.

Consultant working with monitor
Professionals working on tab and laptop

Škálovatelné řešení pro platby v reálném čase s nejlepším výkonem na trhu

Systém CGI Instant Payments umožňuje bankám efektivně zpracovávat platby v reálném čase, přičemž díky vysoké škálovatelnosti a dostupnsti je toto řešení připraveno na postupný růst banky případně jen nárazové požadavky na zpracování plateb, typické pro konec měsíce nebo například předvánoční období.

Funkční a zejména nefunkční parametry CGI Instant Payments řadí tento produkt v daném segmentu k absolutní světové špičce.

Klíčové parametry služeb CGI v oblasti okamžitých plateb

 

 

Osvědčené řešení
 • Produkt CGI Instant Payments je existující a prověřené řešení fungující v nejnáročnějších podmínkách u lídrů trhu,
 • Podporuje několik platebních schémat v regionech Evropy, resp. Asie
 • Dlouhodobá podpora zákazníků, všechny instalace jsou průběžně aktualizovány, včetně změn v legislativě.
Špičkový výkon zpracování transakcí na trhu
 • Dávkové transakce: V reálném prostředí se denně zpracovává více než 50 milionů transakcí (srovnávací rychlost 40 milionů za hodinu).
 • Okamžité platby: Stovky TPS zpracovaných v reálném prostředí (srovnávací hodnota 8 000 TPS)
Time-To-Market
 • Typická dodávka našich projektů trvá obvykle 6-9 měsíců
 • Dobu lze i za určitých okolností i zkrátit, například jedné české bance jsme pomohli zajistit SEPA kompatibilitu za méně než 4 měsíce.
Vysoká úroveň spokojenosti zákazníků
 • Díky kvalitě nasich služeb je průměrné skóre spokojenosti našich klientů za posledních 10 let trvale vyšší než 9 bodů z 10.
Customer service representative
En kvinna och en man i ett konferensrum framför en dator

Klíčové schopnosti

Součást sady špičkových produktů CGI pro banky. Integrováno s řešením CGI pro boj s finanční kriminalitou CGI HotScan36

 

Osvědčené na trhu
 • Naši zákazníci jsou lídry na svých trzích
 • Podpora více typů plateb
 • Snadná integrace se stávajícími řešeními zákazníků
 • Flexibilní možnosti nasazení
Škálovatelnost, rychlost a odolnost
 • Vysoký výkon
 • Pružná škálovatelnost
 • Zpracování s nízkou latencí
 • Bezvýpadkový provoz, dostupnost skutečných 24×7
Různé možnosti integrace
 • Bohatá sada konektorů a rozhraní pro různé formáty, resp. technologické standardy
 • Validace relevantní pro schéma
 • Obohacení dat
Připravenost k provozu on premise i v cloudu
 • Podpora různých cloudových platforem a operačních systémů

Společnost CGI byla jedním z mála dodavatelů, jejichž systémy byly v provozu od samého počátku SEPA v lednu 2008, přičemž náš produkt byl jedním z prvních certifikovaných jak pro SCT i SDD.