Primary tabs

The pandemic has fundamentally changed the way we live, interact and work. In the coming months and years, technology will be core to how you reinvent your business to create value for your customers and citizens. It will also be key to meet their digital-first expectations that have deepened during the crisis.

Reinvent encapsulates the services and insights we provide our clients to help them adapt to evolving ecosystems, workforce challenges and supply chains. Together, we help clients seize new opportunities and embed the right plans and technologies to pivot to meet customers’ and citizens’ needs faster, more efficiently, and at scale.

 

RESPOND.

Řešení okamžitých provozních potřeb v době krize

Tato fáze zahrnuje řešení urgentních úkolů, jejichž cílem je zpřístupnění zdrojů a systémů, které jsou kriticky nezbytné pro zachování chodu společnosti a její práceschopnosti.

 

 

 

REBOUND.

Taktické výzvy a jak na ně v době po krizi

Požadavky na trhu se budou rapidně měnit a tato fáze zahrnuje aktivity spojené s plným zprovozněním ekonomiky a nastartováním společenského života, zajištění kapacit na řešení urgentních požadavků, tváří v tvář nové realitě v podnikání.

 

 

REINVENT.

Přestavba provozních modelů a využití nových způsobů interakce

Cílem této fáze je rychlý posun kupředu, plné zprovoznění během velmi krátké doby a řešení strukturálních vlivů na konkrétní segment trhu, byznysové modely a praktiky.

 

 

Digital leaders are looking to reinvent and reengineer their business models and cost structures quickly to support fundamental longer-terms changes.

The 2021 CGI Voice of Our Clients presents the findings from our one-on-one interviews with nearly 1,700 executives across the industries and geographies we serve. These strategic conversations provide a unique view into how business and IT priorities evolved rapidly due to the pandemic.

Progress in producing results from digitization strategies is accelerating

Executives indicate accelerated progress with producing results from digitization strategies, with 20% achieving such results in 2021, compared to 16% in 2020.

In examining the insights from the 20% who are the digital leaders, some common attributes emerge. For example, digital leaders collaborate and innovate more and achieve closer alignment between business and IT. They use more agile IT, modern apps and cloud solutions. They’re also more aware of the drivers for cybersecurity, privacy and sustainability.

Learn more about the attributes of digital leaders.

CGI Report: Insights you can act on