Oblast zpracování plateb je ovlivněna především rostoucími požadavky na automatizaci, efektivitu a rychlost všech procesů. CGI nabízí komplexní pokrytí této oblasti – od konzultačních služeb, přes konkrétní produkty a řešení pro zpracování plateb, až po outsourcing.

Problematika zpracování plateb se týká nejen bank a finančních institucí, ale v podstatě všech organizací. Řadu systémů pro zpracování plateb jsme úspěšně zavedli u největších světových bank i velkých korporací.

V případě bank a finančních institucí jde zejména o implementace centralizovaných řešení, která zajišťují komplexní zpracování vysokého objemu platebních transakcí, a to jak domácích (korunových), tak mezinárodních – eurových i ne-eurových. Z pohledu rychlosti zpracování pak jde o podporu standardních nebo okamžitých (instantních) platebních schémat.

Produkt All Payments, který CGI v této oblasti vyvíjí a implementuje, splňuje nejvyšší nároky z hlediska rychlosti, komplexity i bezpečnosti zpracování transakcí a poskytuje moderní platformu pro zpracování všech typů plateb pro jakoukoliv finanční instituci.

Reference Moneta Money Bank

Zajímá vás, jak probíhá naše spolupráce s přední českou bankou Moneta Money Bank? Naše partnerství trvá již od roku 2016 a během této doby jsme bance pomohli implementovat mj. SEPA platby (2016), SWIFT platby (2017), Cache Liquidity Management 24x7 (2019), moduly pro české instantní a domácí platby (2019 – 2021).

Více informací najdete ve videu zde

Women smiling and looking at laptop

Domácí platby

Národní platební schémata (ACH, RTGS) CGI podporuje od prvopočátku svého působení v této doméně. Portfolio podporovaných schémat průběžně rozšiřujeme a jejich seznam dnes zahrnuje jak země Evropy, tak Ameriky, Asie i Austrálii. Zároveň jsme připraveni v krátkém čase zajistit podporu pro schéma v nové lokalitě, dle potřeby konkrétního zákazníka.

SEPA

V oblasti zpracování transakcí splňujících standardy SEPA (Single Euro Payment Area – jednotná platební oblast euro) lze CGI označit jako leadera na českém a slovenském trhu. Protože v této oblasti působíme již od samotného počátku, navíc spolupracujeme s nejvýznamnějšími hráči na trhu (a to v celoevropském měřítku), dokážeme nabídnout služby a produkty jak pro největší poskytovatele platebních služeb, tak i pro zákazníky s nižšími nároky na objem a komplexitu zpracování transakcí.

Consultant working with monitor
professional working in laptop and tablet

T2 (dříve Target2)

Obdobně jako pro SEPA platby produkt podporuje výměnu platebních EUR instrukcí přes celoevropský RTGS systém T2.

SWIFT

K tradičním platebním schématům podporovaným naším produktem jsou mezinárodní platby dle standardu SWIFT. CGI ve svém produktu podporuje komplexní zpracování všech relevantních platebních zpráv, včetně například transferů a posílání krytí plateb přes RTGS clearing, ale i podpora GPI. Aktuálně připravujeme produkt na přechod na standard CBPR+.

Customer service representative
Professionals on discussion

Okamžité (instantní) platby

Podobně jako v případě SEPA, jsme zachytili rozvoj instantních plateb na počátku. Díky tomu jsou máme s těmito typy plateb dlouhodobé zkušenosti a naše služby patří ke světové špičce. Více k instantním platbám na https://www.cgi.com/ceska-republika/cs/instantni-platby