CGI HotScan360 je unikátní platforma pro boj s finanční kriminalitou a pro dodržování finančních regulací. Pokrývá oblast:

Know Your Customer – ověřování vhodnosti klienta ve vztahu k lokálním a globálním sankcím, seznamu politicky exponovaných osob, interním kritériím finanční instituce a regulátora;

Prevence a detekce finančních podvodů – sledování a vyhodnocování podezřelého chování; od monitoringu na koncových zařízeních a komunikačním aplikacích, přes vyhodnocování podezřelých transakcí, až po interní náznaky podvodného chování uvnitř finanční instituce;

Filtrování transakcí v reálném čase – prověření každé transakce před samotným zpracováním z pohledu regulatorních kritérií a sankcí;

Transakčního monitoringu – retrospektivní a komplexní prověřování velkého objemu zpracovaných transakcí za účelem odhalení podezřelých transakcí v dlouhodobém horizontu a případů praní špinavých peněz.

Pomocí platformy CGI HotScan360 mohou finanční instituce v reálném čase monitorovat aktivity, jednání a transakce klientů, vyhodnocovat je a identifikovat možné podvody, praní špinavých peněz, nebo odchylky oproti standardnímu chování. Součástí platformy je i Case Management zajišťující správu incidentů, vyšetřování incidentu v několika úrovních a konečné uzavření případu.

Risk analytici jsou schopni využít historická data a strojové učení pro simulaci podvodných scénářů, optimalizaci chybovosti a obohacování risk pravidel.

CGI HotScan360 podporuje generování kompletních reportů pro účely splnění auditních požadavků.

Cílem platformy CGI HotScan360 je umožnit finančním institucím:

  • chránit sebe a své zákazníky;
  • splnit stávající i nadcházející regulatorní požadavky;
  • zvýšit efektivitu na obranu proti podvodům;
  • snížit náklady na investigaci.

Díky unikátnímu konceptu využitých technologií a Know-How spočívá přidaná hodnota platformy CGI HotScan360:

  • ve vyšší přesnosti a efektivitě při odhalování podvodného chování a plnění regulatorních požadavků;
  • v možnosti dynamického navyšování výkonu podle měnících se transakčních objemů;
  • v modularitě umožňující postupné pokrytí dílčích oblastí.

 

Pro více informací nás kontaktujte:
hotscan360@cgi.com

Brožura v PDF ke stažení (anglicky):

HotScan 360 whitepaper