Hvordan er en typisk arbeidsuke?

Janet jobber i enheten Oil & Gas i CGI Norge, ved kontoret i Stavanger, med ca. 30 medarbeidere og med en av CGIs kunder.
– Å være Service Delivery Manager for servicedesken inn mot kunden innebærer mye mer enn førstelinjesupport. En typisk arbeidsuke består også av å delta på ulike møtearenaer, både internt og inn mot ulike ressurser hos kunden, forteller Janet. – Jeg deltar i ulike prosjekter og følger opp interne leveranser, vedlikeholder og utvikler prosesser, som BCP-dokumentasjon og øvelser, interne treningsplaner, oppdatering av riskregister, og oppfølging av teamene.

Likevel vil hun trekke frem at hun og teamet ofte bidrar proaktivt med innspill og spørsmål knyttet til prosjekter hvor deres årelange erfaring kommer godt med.
– Vi har vært involvert i flere prosjekter og bidratt aktivt, og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på verdien vi bringer inn i disse, sier Janet.

Hva er det beste med å jobbe i CGI?

Janet nevner det gode arbeidsmiljøet og de gode kollegaene som noe av det beste og viktigste med å jobbe i CGI. Hun setter stor pris på fleksibiliteten og utfordringene hun har fått i de snart ti årene hun har vært ansatt i selskapet.

– Det som motiverer meg er utfordringene og variasjonen av arbeidsoppgaver. Det er helt avgjørende å ha et godt samarbeid med kollegaer, og ikke minst gjennomføre vellykkede prosjekter eller andre suksesshistorier der vi har nådd milepæler, forteller Janet.

Janet kan minnes mange spennende prosjekter, og synes det er vanskelig å trekke ut et eksempel på noe som har vært spesielt spennende eller morsomt. Likevel vil hun trekke frem et prosjekt, der kunden skulle endre plattform og struktur av sitt intranett:
– Vi bidro proaktivt med innspill og spørsmål knyttet til alle områder av prosjektet, basert på vår årelange erfaring. Dette førte til at overgangen til ny plattform gikk sømløst og mer eller mindre problemfritt. Uten vår involvering og erfaring kunne overgangen lett ha blitt en helt annen historie. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på dette fra deres prosjektleder, sier Janet.

Hva er den største teknologiske forbedringen innen ditt fagfelt?

Alle har opplevd dramatiske endringer i måten vi jobber på under koronapandemien. Janet opplevde til tross for Covid-19 at det ble satt fart på utvikling innen IT, da spesielt utbygging av kapasitet på nettverk, tilrettelegging og større robusthet knyttet til samhandlingsverktøy, og økt bruk av robotisering og digitalisering.

– Jeg tror disse forandringene vil fortsette, med enda større steg innen automatisering og digitalisering. Det kommer i enda større grad til å forandre måten vi jobber på sammenliknet med nå. Jeg tror det i de neste ti årene vil bli enda større fokus på god kommunikasjon på et mer personlig plan enn det vi tradisjonelt har sett i arbeidslivet. Dette vil forhåpentlig bidra til å redusere barrierer og hierarki, og føre til mer og lettere samarbeid på tvers av leveranser og geografi.

På fritiden trives Janet Kristensen sammen med sine døtre på 12 og 13, og gjerne ute i naturen, på turer eller trening. Det sosiale med venner er også viktig, balansert med tidvis alenetid. Akkurat som med jobb trekker Janet frem viktigheten av variasjon.

 


 

Konsulenter i CGI som samarbeider på kontoret

Bli bedre kjent med noen av våre ansatte

Vår viktigste resurss er våre ansatte. Vi har en stor bredde i kompetanse, bakgrunn og erfaring. Her kan du bli bedre kjent med noen av våre ansatte, få innblikk i ulike roller, prosjekter og ansvarsområder.   

Karriere i CGI

Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss

I CGI gir vi deg den kunnskapen og de verktøyene du trenger for å utvikle deg og vokse, men først og fremst blir du del av ett team som deler sin kompetanse og erfaring slik at vi sammen kan bygge fremgang for alle.