Retail, Consumer and Services

Media center

In 2020, we conducted in-person interviews with 159 client executives in the retail, consumer packaged goods, wholesale and consumer services sectors, who indicate a continued focus on improving the customer experience.

TINE har valgt å bytte ut sine digitale arbeidsverktøy og de ansatte har lært å samarbeide på nye og mer effektive måter ved hjelp av TINE Digitale arbeidsplass. TINE Gruppen er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente...