Hos CGI kan du supplere et komplet udvalg af services med en omfangsrig portefølje af egenudviklede softwareløsninger (Intellectual Property). Porteføljen er resultatet af mange års investeringer i viden om brancher og et konstant engagement i at tilføre værdi til vores kunders forretning.  Hvad enten vi implementerer vores egen software eller en af vores samarbejdspartneres, kan du forvente knowhow inden for rådgivning, implementering, vedligeholdelse, drift og udvikling af førende løsninger.

CGI AROMI

CGI Aromi er en intelligent løsning, der bruger data i realtid til at optimere processer, reducere omkostninger, forbedre spiseoplevelsen og gavne miljøet.

Easy Creator

CGI er klar med en ny, opdateret version af Easy Creator - vores banebrydende app til nem og hurtig produktkonfiguration i Microsoft Dynamics.

AS2007 – Mellemkommunal afregning og refusion – Løft økonomistyringen op på et højere niveau

AS2007 startede som en løsning til afregning af sociale ydelser i og mellem kommuner. Det er den stadig. Men den er også meget mere. I dag giver AS2007 økonomisk overblik og mulighed for budgetopfølgning. Og grundlag for statistik, ledelsesinformation og indberetning til Danmarks Statistik.

CGI CDD Consistent Data Distribution

Consistent Data Distribution (CDD) til Microsoft Dynamics 365 FO (AX) er CGI's egen Data Management-løsning til dig, der har brug for at kunne holde stamdata konsistente på tværs af datterselskaber og regnskaber.

Biobank

Biobanksystemet er ideelt til både små og mellemstore biobanker samt nationale forskningsbiobanker, der sigter mod centralisering af data, men ikke nødvendigvis af de fysiske prøver. Uanset typen og omfanget af din biobank vil du få maksimalt udbytte af din investering, og biobanksystemet vil altid kunne bidrage til at øge udviklingen og kvaliteten af din forskning.

BROKER - Et multifunktionelt banksystem

BROKER er et individuelt tilpasset standardsystem, der tager udgangspunkt i en specifik BROKER kundes softwareinstallation. BROKERS funktionalitet kan overordnet set opsummeres med ordene ”et banksystem”.

CGI CommunityCare360 HealthCenter - Engagér borgere og sundhedsprofessionelle på en helt ny måde

Løsningen giver mulighed for at tilrettelægge bedre og billigere forløb og motiverer samtidig patienten til at tage vare på egen sundhed og behandling. Løsningen udstiller alle relevante data om patienten ét sted og giver de involverede parter – fx hospitalet, den praktiserende læge, kommunale omsorgspersoner, andre behandlere, familiemedlemmer og selvfølgelig patienten – adgang til overblikket sat ind i en kontekst af forløb og borgerens liv. Dermed får alle et hurtigt og nemt overblik over al behandling og handlingsplaner på tværs af sektorer for den enkelte patient.

Implantatregistrering - IRS

Denne løsning hjælper de danske hospitaler med at registrere alle implantater i Sundhedsdatastyrelsens (SDS) nationale implantatregister. I praksis sker det via stregkodeskanning, som gør opgaven meget enklere, ligesom man også sparer en masse tid og samtidig kan nedbringe risikoen for fejl.

Indkøbs- og logistiksystem (ILS)

ILS Indkøbs- og logistiksystem er udviklet i samarbejde med de danske regioners indkøbsafdelinger og centrale og decentrale lagre og understøtter hele indkøbsprocessen og vareflow i forhold til udbuds- og aftalestyring, indkøb, varemodtagelse, varerekvirering, vareudlevering, lagerstyring, fakturabehandling, rapportering og statistik opfølgning. Flere af systemets indkøbs- og logistikfunktioner betjenes afhængig af brugerrollen og arbejdsgangen fra en webgrænseflade eller fra mobile devices som fx mobiltelefoner og håndterminaler.

INVision - Administrationssystem til investeringsforeninger

INVision er et sikkert, gennemprøvet og godkendt administrationssystem til både store og små investeringsforeninger. INVision er udviklet i samarbejde med landets største investeringsforeninger og banker og udvikles til stadighed gennem samarbejde med vores kunder.

Laboratorieløsning

CGI’s laboratoriesystem BCC er nøje designet med henblik på at understøtte det kliniske biokemiske laboratoriums og klinikernes arbejdsgange. BCC er fleksibelt og konfigurérbart – og baseres på vores CGI-framework med funktionalitet tilpasset det parakliniske område.

MECOMS™ - Totalløsning til ERP, CRM og Afregning

MECOMS™ til Microsoft Dynamics FO (AX) er en totalløsning til ERP, CRM og afregning. MECOMS™ er udformet som en end-to-end-standardløsning, der tilgodeser alle behov hos energi- og forsyningsvirksomheder - uanset om det er en forsyningsvirksomhed eller et handelsselskab.

Patologisystem

CGI’s patologisystem understøtter hele produktionsforløbet gennem laboratoriet fra rekvirering til svarafgivelse.

PROCOS - Procesautomation

CGI's løsning til procesautomatisering kan hjælpe din virksomhed til en effektiv, stabil og brugervenlig produktion. PROCOS er baseret på standardiserede platforme og teknologier, hvilket betyder, at systemet er i stand til optimalt at udnytte den udvikling, der er i markedet.

 

Se alle CGI’s løsninger