Landets kliniske personale har dagligt vores it i brug. I Region Syddanmark benyttes fx vores Elektroniske Patientjournal (EPJ), og i hele landet bliver prøver håndteret i CGI’s patologisystem. I hjemmet giver nye it-løsninger borgeren mulighed for at tage ansvar for egen sundhed. Aktive borgere letter arbejdet for sundhedspersonalet, men det øgede borgeransvar er først og fremmest en måde at skabe gennemsigtighed og medbestemmelse for den enkelte på.

CGI og sundhedssektoren

I Danmark har vi omkring 100 dedikerede sundheds-it-medarbejdere. Hver femte har en sundhedsfaglig baggrund som fx laborant, bioanalytiker, læge, lægesekretær eller sygeplejeske. Vi er leverandør af sundheds-it til samtlige sygehuse i landets regioner, ligesom vi har leveret løsninger til Færøerne og Grønland. Globalt leverer vi løsninger til mere end 1.000 sundhedsfaciliteter, herunder 230 hospitaler og 525 apoteker.

Vores forudsætninger:

  • Danmarks største EPJ-installation i Region Syddanmark, baseret på standardsystemet COSMIC

  • Landsdækkende udbredelse af CGI's laboratorieløsning til patologi

  • Dansk patologidatabank (”Patobank”)

  • CGIs biobankløsning bruges bl.a. af Dansk Cancer Biobank og  Dansk Reuma Biobank

  • CGIs laboratorieløsning Logos Genetik bruges af Klinisk Genetisk Afdeling, Region Hovedstaden

  • To ud af fem regioner samt Grønland og Færøerne bruger CGI's laboratorieløsning (BCC LIMS) til klinisk biokemi

  • Løsninger med fokus på EPJ, PAS, booking samt integration med andre systemer, vedligehold og drift 

  • Stort kendskab til de lokale forhold i sundhedssektoren – herunder aktuelle emner som øget patientfokus, bedre involvering af borgeren, effektive arbejdsgange, integration, sikkerhed, forskning mv.

  • Solide sundhedsfaglige kompetencer, stærke it-kompetencer og en levende interesse for vores kunders dagligdag.