ESG (Environmental, social, and corporate governance) har været en af CGI’s kerneværdier siden starten i 1976. Hos CGI er ESG opdelt i to niveauer: globalt og lokalt, hvor de lokale aktiviteter bl.a. omfatter det at udvikle initiativer, der passer i den lokale sammenhæng.

Vi tror på, at dette engagement er med til at bane vejen for en lovende fremtid for de kommende generationer.

At blive ansat i CGI giver dig mulighed for at deltage i udviklingen af det samfund, hvor vi lever og arbejder. Det giver dig mulighed for at tage medansvar og agere på en socialt ansvarlig og innovativ måde.

De vigtigste indsatsområder i Danmark er miljø, arbejdsplads og lokalsamfund. CGI deltager aktivt i samarbejdet mellem erhverv og uddannelsesinstitutioner, og medarbejderne opfordres til at tage del i forskellige miljømæssige initiativer som for eksempel at spare på strømmen, reducere papirforbruget og dele bil med kolleger. 

  • Vi tilbyder vores medarbejdere sundheds-, trivsels- og medejerprogrammer. Gode arbejdsforhold skal sikre vores medarbejderes udvikling og engagement
  • I samarbejde med vores kunder skaber vi energi- og miljøvenlige løsninger
  • Vi støtter også velgørende formål – de seneste år har vi valgt at støtte familier med kræftramte børn
  • CGI støtter lokalsamfundene med projekter, der forbedrer de sociale, økonomiske eller miljømæssige vilkår
  • Vi tænker på miljøet, når vi udvikler bæredygtige arbejdsprocesser, deltager i grønne aktiviteter og tilbyder miljøvenlige it-løsninger
  • Vi støtter Danmarks omstilling til vedvarende energi og har derfor forpligtet vores el-leverandør til at indkøbe strøm fra havvindmøller

CGI Danmarks Data Ethics Policy beskriver vores tilgang til dataetik. Læs hele politikken her

 

Business person on laptop - CSR responsible business

Et tillidsfuldt samarbejde med alle vores stakeholdere

Læs mere

 

Ansvarlig forretning

Vi er en ansvarlig og transparent virksomhed, som respekterer alle vores forskellige interessenter.

 

Folks discussion around a table - CSR People

Mennesker 

I CGI vil vi bruge vores teknologiske kompetencer til til at inspirere mennesker i deres karrierer og opfordre dem til at arbejde med teknologi.

Children sport team - CSR Communities

Samfund

Vi engagerer os i de samfund, hvor vi bor og arbejder. Vi bruger vores evner som en førende virksomhed inden for it- og forretningsrådgivning til at gøre en positiv forskel.

Hand holding a seedling - CSR Climate

Klima 

Vi tager hensyn til miljøet gennem ansvarlige arbejdsprocesser og ved at levere robuste bæredygtighedløsninger til vores kunder. Desuden har vi forpligtet os til at være en CO2-neutral (net zero carbon emissions) virksomhed i 2030.

En attraktiv arbejdsgiver
Mange steder i verden er CGI anerkendt og certificeret som en af de mest attraktive arbejdsgivere 
1,74 millioner
mennesker oplever fordele gennem vores aktiviteter i de lokalsamfund, vi er en del af
50%
har vi reduceret vores CO2-udledning med siden 2014
-- IMAGE GOES BELOW --

Example CSR projects supporting people, communities and the environment.

-- IMAGE GOES ABOVE --

Vi bruger vores teknologiske og forretningsmæssige ekspertise til at skabe en mere inkluderende og bæredygtig verden

Læs de nyeste historier

CGI for Good 

-- IMAGE GOES BELOW --

Wind turbines on a mountain range - CGI CSR 2020 Report

-- IMAGE GOES ABOVE --

Vores forpligtigelse til en mere inkluderende og bæredygtig verden

Download her

CGI 2023 ESG Rapport


CGI is committed to the UN Global Compact corporate responsibility initiative and its principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption.

Vi har underskrevet FN's Global Compact.

17 UN Sustainable Development Goals

Vi bidrager til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Close-up green leaf - Net-zero carbon emissions

Vi har forpligtet os til at være en CO2-neutral (net zero carbon emissions) virksomhed i 2030.

Vi støtter Familier med kræftramte børn