Systémová integrace znamená efektivní propojení specializovaných IT systémů v jeden funkční celek a především správné začlenění systémů do fungování organizace. To vše vždy zastřešeno důsledným projektovým vedením. Dobrá systémová integrace vede ke snížení celkových nákladů implementovaných procesů a podporuje další rozvoj společnosti.

Tvorba takového řešení vyžaduje znalost implementovaných procesů a problematiky v dané oblasti u klienta, která je podstatná pro dosažení očekávaného dlouhodobého finančního efektu. Dobrá systémová integrace samozřejmě vyžaduje technologickou znalost softwarových a hardwarových prvků v řešení, a její správné použití vede k vybudování otevřené, řízené, výkonné a bezpečné integrace. V této oblasti disponuje naše společnost expertními znalostmi, a s podporou metodiky projektového řízení dokážeme definovat požadavky na integrované systémy přesně v souladu s požadavky na ucelené procesy. Tyto znalosti dokáží vyloučit možnost špatných návrhů integrací, které by případně mohly vést k celkovému selhání projektu se všemi negativními důsledky na provoz a podporu privátních obchodních aktivit klienta.

Jak postupujeme při systémové integraci:
  • V analytické fázi dodáváme komplexní dokumentaci - Procesní specifikaci, Integrační specifikaci, Rozdílovou analýzu, Analýza rizik, Testovací a akceptační scénáře.
  • Dokument Prováděcí projekt obsahuje přesnou definici dodávky a zodpovědnosti, požadavky na součinnost a dodávky ze strany klienta a případně dalších  dodavatelů, časový harmonogram a předání díla v souladu s dokumentaci uvedenou výše.
  • V implementační fázi realizujeme projekt dle specifikací z analytické fáze, řízené dle projektového harmonogramu.
  • Předání díla proběhne na základě Prováděcího projektu a definovaných testovacích scénářů.

Technické aspekty integrace v době digitální transformace

Zabýváme se všemi aspekty ať již z pohledu infrastruktury (Cloud, Deployment automation, Continuous integration), tak logických vrstev (poskytování rozhraní, jeho zabezpečení, samotná integrace systémů, datová a provozní analytika a prediktivní modelování na základě získaných dat).

Integrace (ESB)

Integrační platforma je základní stavební kámen digitální architektury. Potřebujete vybudovat zcela novou integrační platformu nebo jen modernizovat tu stávající? V obou případech víme, jak přistoupit k návrhu tak, abyste ušetřili čas, zdroje a získali spokojenější zákazníky.

API management

API jsou trendem této doby, a to ne náhodou. Umožňují propojovat světy, spojovat systémy nejen v rámci jedné společnosti, ale napříč partnerskými sítěmi, dávat je k dispozici široké veřejnosti či poskytovat data na základě legislativy. API je potřeba spravovat – řídit jejich životní cyklus z pohledu vývoje, jejich zabezpečení a monitorovat jejich využití. S tím vším dokážeme pomoci.

Správa identit a přístupů

Velký počet služeb a informačních systémů předpokládá mnoho uživatelů s odlišnými rolemi a přístupovými požadavky. Dokážeme jim zjednodušit přístup z různých míst, zařídit přihlašování pomocí jediného hesla a zavést mnohé další užitečné funkce. To všechno s nejvyšším zabezpečením a řízením z jednoho místa.

Datová analytika

U vašich dat umíme do detailu zjišťovat druhy, kanály, formáty i objemy toku. A kde jinde měřit než v centru dění – v integrační platformě obsluhující např. poskytovaná API.

Navíc nemusí skončit jenom u pasivního sledování. Na základě znalosti významu dat, které skrze platformu proudí, ať již z jakéhokoli zdroje (web, mobilní aplikace, partnerský portál) lze stavět i modely schopné predikovat budoucí chování jednotlivců, či trend chování celku. To je relevantní např. i pro IoT platformy produkující tisícovky záznamů v řádech vteřin. Ale i s takovými objemy si dokážeme poradit.

Používáme platformu WSO2 a další nástroje

Open source platforma WSO2 je vyvinutá přímo pro řešení složitých výzev provázejících digitální transformaci firem. Je zcela zdarma, neustále aktualizovaná, plně bezpečná a maximálně adaptibilní. Pro tyto případy je ideálním řešením, ať již plánujete zavést novou službu či technologii, nebo potřebujete aktualizovat integrační architekturu, která vám nebude v budoucnu bránit v dalším rozšiřování vašich softwarových služeb a technologií. Pro to, abychom spolehlivě propojili vaše systémy ale používáme celou řadu dalších moderních nástrojů, o kterých jste možná již slyšeli, ale nikdy jste sami neuvažovali o jejich zavedení (např. Spark, Hadoop, Cassandra apod.).

Proč CGI?

  • Jsme schopni nabídnout integrační řešení jako ucelenou dodávku „na klíč“
  • Můžeme působit  v roli odborného dozoru, garanta v rámci interního projektu na straně klienta  nebo v rámci dodávek třetích stran
  • Se systémovou integrací máme letité zkušenosti v celé řadě odvětví
  • Spojujeme dlouhodobě osvědčené know-how s nejmodernějšími technologiemi
  • Ani agilní přístup nám není cizí
  • Naši vedoucí projektů a klíčoví pracovníci disponují certifikovanou znalostí ověřené metodiky a postupů – PRINCE2, TOGAF a ITIL® 

ITIL® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

Integrace v době digitální transformace

(whitepaper EN)

Integrace v době digitální transformace