Testování je nedílnou součástí každého projektu. Jakmile jsou vyjasněny cíle projektu, je vhodné naplánovat druhy a metody testování. Někdy přichází řada na testování až na konci projektu a pokud se najdou problémy, dochází ke zpoždění a řešení může být výrazně nákladnější.

Testing rovněž dodáváme jako samostatnou službu, která umožňuje dodat projekty vývoje software i implementace systémů rychle a kvalitně. Testing zároveň zajišťuje, že rutinní provoz systémů je efektivní, bez odstávek a v souladu s očekáváním.

Jaké formy testování nabízíme?

  • Testování funkcionalit
  • Testy použitelnosti a výkonnosti
  • Testy rozhraní a datových toků
  • End-to-end testy
  • Automatizované testy
  • Strategie, metodika, řízení testování a koordinace akceptačních testů

Dodáváme komplexní a efektivní řešení testování na míru vašemu provozu (také v prostředí agilního vývoje). Naši odborníci na testování softwaru mají bohaté zkušenosti pro renomované domácí i zahraniční klienty.