January 22, 2020

Je nám velkou ctí, že jsme získali Řád hrdého Fenixe.

Od roku 2012 pořádá CGI pravidelnou vánoční sbírku svých zaměstnanců s příspěvkem společnosti v poměru 1+1. CGI a její zaměstnanci podpořili od roku 2012 ParaCENTRUM Fenix částkou téměř 2 miliony korun.

Osmým ročníkem sbírky byla podpořena bezbariérová přeprava klientů Fenixu v Brně a okolí. Předchozí ročníky podpořily mezinárodní kongres Výzev se nebojíme, služby ergoterapie, sociální a psychologické služby, nákup posilovacího stroje Glider a v neposlední řadě výstavbu nového centra.

ParaCENTRUM Fenix je nezisková organizace, která nabízí sociální služby pro handicapované osoby. Konkrétně pak lidem s poškozením míchy a jejich blízkým vyrovnat se s nově vzniklou situací a vrátit se zpět do života.