December 21, 2020

21. prosince 2020 jsme spustili naši první CSR výzvu, jejímž cílem bylo umožnit zaměstnancům sdílet své nápady, jak může CGI pomáhat lidem a společnosti. Z první výzvy vzešlo přes 20 úžasných nápadů, které se zaměřovaly převážně na:

  • životní prostředí
  • sdílení IT know-how s neziskovými organizacemi
  • pomoc lidem v nouzi

Díky první výzvě jsme započali spolupráci s neziskovými organizacemi Fandi mámám a Jeden rodič, pomáhajícími rodičům samoživitelům v jejich nelehké životní situaci. Obě organizace od nás obdrží finanční dar z dubnové sportovní výzvy, v rámci které za vysportované minuty našich zaměstnanců budeme mít možnost poskytnout finanční pomoc. Ovšem naše spolupráce neskončí jednorázovým příspěvkem, ale budeme materiálně pomáhat vybraným rodičům samoživitelům.

Dále jsme navázali kontakt s neziskovou organizací Jako Doma, která pomáhá ženám bez domova. CGI jim věnovalo 400 ks respirátorů a plánuje se pro dobrovolníky z řad zaměstnanců „brigáda“ v rámci probíhající rekonstrukce zahrady u jejich komunitního centra.

Tým kolegů z oddělení Emerging Technologies se pustil do vytvoření rezervačního systému pro příspěvkovou organizaci OÁZA Dolní Počernice, která provozuje 2 veřejná hřiště (jedno tenisové a jedno víceúčelové) a vzhledem k pandemické situaci a velkému využití těchto venkovních veřejných hřišť, potřebovali vytvořit rezervační systém, jenž by usnadnil a zpřehlednil možnosti jejich využívání. Zde tedy vznikla možnost sdílet naše IT know-how pro dobré účely.

Nelze opomenout, že zaměstnanci přišli s návrhem se více zaměřit na ochranu životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. Momentálně se pracuje na analýze současné situace.

 

Zpět na stránku: Naše společenská odpovědnost