March 8, 2020

8. března se slaví Mezinárodní den žen. Pro mnohé může být překvapením, že MDŽ je mezinárodním svátkem, který najdeme v kalendářích mnoha zemí po celém světě a slavíme ho i v rámci CGI.

Společnost CGI se dlouhodobě angažuje v programu Diversity & Inclusion, v rámci kterého se také věnujeme genderové diverzitě a profesní rovnosti mezi muži a ženami.

Globálně na toto téma upozorňuje naše iniciativa #womenofCGI, která prezentuje příběhy úspěšných žen v CGI.