Dopis od prezidenta a generálního ředitele společnosti CGI
 

Missing media item.

Společenská odpovědnost firem (CSR) je jednou z dlouhodobých klíčových hodnot společnosti CGI. Naším strategickým cílem je, aby společnost CGI byla vnímána jako starostlivá a společensky odpovědná firma.

Jak je uvedeno v letošní zprávě, tyto dva atributy se spojily v našem závazku přispívat k rozvoji inkluzivního, spolupracujícího a udržitelného světa.

Pro udržení našich priorit v oblasti CSR je zásadní návrh našeho obchodního modelu, který vychází z toho, že žijeme a pracujeme ve stejných komunitách jako naši klienti. Tato silná lokální přítomnost prohlubuje naše vztahy se zákazníky nad rámec prostého obchodního vztahu a vede k celkovému blahu našich sdílených komunit. Prostřednictvím našich etických, sociálně a environmentálně udržitelných obchodních postupů se snažíme přinášet přidanou hodnotu všem třem zainteresovaným stranám – našim klientům, našim zaměstnancům, které označujeme jako členy, neboť většina z nich jsou také spoluvlastníky společnosti, a našim akcionářům.

Naše zpráva zdůrazňuje klíčové iniciativy, které odrážejí naše priority v oblasti CSR – zaměstnance, komunity a životní prostředí.

Dopady pandemie vedly v minulém roce k historickým změnám a zcela změnily způsob, jakým žijeme a pracujeme. Během této bezprecedentní doby naši zaměstnanci prokázali svou schopnost rychle se přizpůsobit, poskytovat nepřetržité a bezpečné služby našim klientům a současně se starat o veřejné zdraví a nejen své bezpečí, ale také bezpečnost své rodiny a svého blízkého okolí. Jsme nesmírně hrdí na vnitřní sílu našich členů a na jejich oddanost vůči našim zúčastněným stranám, a na to, jak využívají své schopnosti a soucítí s těmi, kteří to v našich komunitách potřebují.

Když se díváme do budoucnosti, náš závazek vůči našim komunitám nikdy nebyl tak silný.

George Schindler
President and Chief Executive Officer