Käesoleva veebisaidi privaatsusteate eesmärk on teavitada teid meie tavadest seoses automaatselt kogutud või meile esitatud isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamisega.

  • Käesolevat poliitikat kohaldatakse CGI.com ja kõigi volitatud alamsaitide suhtes, mis võtavad selgesõnaliselt vastu, kuvavad seda või viitavad sellele poliitikale.   
  • USA elanike jaoks vt USA õigused ja teated.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Me võime koguda isikuandmeid, mida te meile vabatahtlikult esitate, kui:

  • Te küsite teavet meie teenuste kohta;
  • Te esitate meile küsimusi;
  • Te tellid meie teenuseid; ja
  • Te otsustate esitada oma elulookirjelduse seoses meie veebisaidil avaldatud karjäärivõimalustega.

Teie poolt esitatud isikuandmeid võidakse kasutada teiega suhtlemiseks seoses teie erinevate päringute ja tellimustega või teie töölevõtmise eesmärgil ning neid säilitatakse ajavahemikuks, mille jooksul need on vajalikud kogutud eesmärgi saavutamiseks.

Kui suhtlete meie veebisaidiga, kogume automaatselt tehnilisi andmeid teie seadme kohta. Need andmed hõlmavad muu hulgas, kuid mitte ainult, kuupäeva ja kellaaega, millal te meie veebisaidile sisenesite, taotletud domeeni, teie IP-aadressi, teie brauseri tüüpi ja diagnostilisi andmeid vea korral. Me ei kasuta neid andmeid teie kui üksikisiku tuvastamiseks.

Isikuandmete avalikustamine

Teie isikuandmeid võidakse jagada väljaspool teie asukohariiki asjaomastele CGI tütarettevõtetele, kes tegelevad teie päringute, tellimuste või taotlustega. CGI tütarettevõtete ja asukohariigi nimekiri on kättesaadav aadressil https://www.cgi.com/en/offices.

Kui selline edastamine toimub, on CGI rakendanud sisemised privaatsuspoliitikad ja -protsessid, mis tagavad teie isikuandmete kõrgetasemelise kaitse kõigis CGI tütarettevõtetes, olenemata sellest, kust isikuandmed pärinevad või kus neid töödeldakse.

Me võime jagada teie esitatud andmeid ka teenusepakkujatega, keda kasutame meie nimel teenuste osutamiseks, näiteks kolmandate osapoolte sisuteenuste pakkujatega, kes hõlbustavad üritustele registreerimist, toetavad CGI-videote kuvamist ja võimaldavad CGI-sisu jagamist sotsiaalmeedias. Samuti võime lubada kolmandate isikute teenustel, nagu Akamai, kasutada teie seadme poolt edastatud andmeid, eelkõige IP-aadressi, puhtalt turvalisuse, tehniliste ja funktsionaalsete eesmärkide saavutamiseks. Kolmandate osapoolte hulka kuuluvad AddToAny (mis pakub meie veebisaidi jaoks jagamisnuppude teenust), Akamai (mis kasutab IP-aadresse, et parandada veebisaidi turvalisust hajutatud teenusetõkestusrünnakute vastu) ja Cloudflare (mis pakub sisu edastusvõrgu teenuseid ja aitab vältida veebi kuritarvitamist). Need teenusepakkujad on lepinguliselt piiratud andmete kasutamisel või avalikustamisel, välja arvatud juhul, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või õiguslike nõuete täitmiseks. Ei meie ega need kolmandad isikud ei kasuta nendega jagatud isikuandmeid profiilide koostamiseks ega saidiüleseks jälgimiseks.

Lisaks võime jagada isikuandmeid teie äranägemisel, näiteks kui registreerute veebiseminarile või maksate teenuse eest. Lisaks võime avaldada teie kohta käivaid andmeid, kui seadus nõuab või lubab seda teha.

Meie Google Analyticsi kasutamine

Kui olete nõustunud statistikaküpsistega, kasutavad meie veebisaidid Google Analytics 4 ("GA4") - teenust, mis võimaldab meil: (a) mõõta külastatavust ja kaasatust meie veebisaitidel; (b) vähendada üleliigset või vananenud sisu ja hõlbustada meie veebisaitide kättesaadavust; ning (c) vastata meie veebisaitide kasutajate arenevatele vajadustele ja ootustele.

GA4 võib koguda ka tehnilisi andmeid teie brauseri ja seadme kohta (nt ekraani resolutsioon ja keeleseadistus), teie seadmesse seatud küpsistest saadud teavet ning IP-aadressidest tuletatud jämedaid geograafilisi asukohaandmeid, mis on anonüümseks muudetud niipea, kui see on tehniliselt võimalik. ELi-põhise liikluse puhul kasutatakse IP-aadressi andmeid üksnes geograafilise asukoha andmete tuletamiseks, enne kui need kohe ära visatakse. Neid andmeid ei logita, neile ei ole juurdepääs ega kasutata mis tahes muudel eesmärkidel.

GA4 kaudu kogutud andmed kustutatakse automaatselt 14 kuu möödudes. Andmed, mille säilitamisperiood on lõppenud, kustutatakse automaatselt kord kuus. Enne andmete kustutamist võime koostada koondatud andmetest aruandlustulemusi, mida säilitatakse kasutajaandmetest eraldi.

Kuna me austame teie privaatsust, ei kasutata GA4 kaudu kogutud andmeid teie kui üksikisiku profileerimiseks või tuvastamiseks. Samuti oleme sõlminud Google'iga andmetöötluslepingu, nii et GA4 kaudu kogutud isikuandmeid töödeldakse ainult meie juhiste kohaselt. Oleme rakendanud GA4-s täiendavaid privaatsuskontrollimeetmeid, sealhulgas Google Signali (GA4-i funktsioon, mis võimaldab seadmeülest aruandlust ja remarketingi) keelamine, Google'iga andmete jagamisest loobumine (nii et Google'il ei ole juurdepääsu meie GA4-i andmetele) ja selle tagamine, et GA4 ei jälgi kasutajaid, kes on keeldunud statistiliste küpsiste kasutamisest või loobunud sellest, ning et GA4 ei jälgi kasutajaid, kes on keeldunud või loobunud sellest.

Meie õiguslik alus GA4 kasutamiseks on teie nõusolek vastavalt art. 6(1)(a) GDPR. Te võite oma nõusoleku igal ajal ilma põhjendusi esitamata tagasi võtta, lükates või keelates statistikaküpsised meie küpsiste halduskeskuses. Samuti võite takistada GA4-i andmete (sealhulgas IP-aadressi) kogumist seoses teie külastuse või suhtlemisega meie veebisaitidega, laadides alla Google Analyticsi brauserilaiendi, mis keelab selle kasutamise. Mis tahes töötlemine kuni tühistamiseni ei mõjuta seda. Lisateavet kasutajaandmete käitlemise kohta Google Analyticsis leiate Google'i andmekaitse deklaratsioonist siin.

YouTube'i videote integreerimine meie veebisaitidele

Oleme integreerinud oma veebisaidile YouTube'i majutatud videod. YouTube'i haldab ettevõte Google LLC, mis tegutseb Delaware'i seaduste alusel ja asub aadressil 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Privaatsuse ja andmekaitse huvides oleme vältinud vajadust laadida videoressursse otse YouTube'i serverist ja rakendanud lahenduse, mis takistab Google/YouTube'il automaatselt teie andmeid koguda või küpsiste seadmist teie seadmesse enne, kui olete tegelikult videole klõpsanud. Teisisõnu, kuni te ei ole video esitamisega andnud oma nõusolekut Google/YouTube'ile teie andmete töötlemiseks ja küpsiste kasutamiseks, tagab meie lahendus, et kui te lihtsalt külastate meie veebisaidil lehekülge, mis sisaldab YouTube'i videot, ei teki automaatselt ühendust YouTube'i serveritega ega edastata sealt küpsist, kui te lihtsalt külastate YouTube'i videot. Te võite oma nõusoleku tagasi võtta, kui tühjendate oma brauseri sessiooni ja kustutate Google/YouTube'i küpsised oma brauserist.

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonnas ("EMP") asuv kasutaja, edastatakse teie andmed Google/YouTube'i serveritesse Ameerika Ühendriikides. Google on registreeritud ELi-USA andmekaitseraamistikus, mis annab Google'ile usaldusväärsed mehhanismid isikuandmete edastamiseks Euroopast Ameerika Ühendriikidesse.

Google/YouTube võib koguda unikaalseid tunnuseid, mis on seotud teie brauseri, rakenduse või seadmega, kui te vaatasite meie veebisaidil videot ilma Google/YouTube'i kontole sisse logimata: kui te olete sisse logitud, võib Google/YouTube koguda ka andmeid, mida nad kombineerivad teie konto muude andmetega. Palun vaadake Google/YouTube'i privaatsusteadet siin.

Saate kontrollida ja uuendada oma andmete töötlemist Google'i tegevuse kontrollimisel. Te saate Google'i juhtpaneeli abil kontrollida ja hallata teatud tüüpi andmeid, mis on seotud teie Google'i kontoga. Google'i reklaamide isikupärastamise seadetes saate vaadata ja muuta oma reklaami eelistusi. Teavet selle ja teiste seadete ja valikute kohta (koos seotud linkidega) leiate siit.

Meie turvameetmed isikuandmete kaitsmiseks

Me kasutame mõistlikke füüsilisi, tehnilisi ja haldusalaseid kaitsemeetmeid, mis aitavad kaitsta meid vabatahtlikult esitatud isikuandmete volitamata juurdepääsu, kasutamise ja avalikustamise eest.

Tuleb märkida, et me ei saa vastutada isikuandmete eest, mida te jagate või avaldate avalikes kohtades, näiteks meie blogides. Selliseid avalikke keskkondi võivad kõik meie veebisaiti külastavad isikud vaadata ja seega jäävad need käesoleva poliitika kohaldamisalast välja.

Juurdepääs, läbivaatamine ja parandamine

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega. Õiguspärasel eesmärgil võite parandada oma isikuandmeid või esitada vastuväiteid nende töötlemisele. Teil on ka õigus taotleda oma isikuandmete saamist struktureeritud ja standardses vormis. Sellise taotluse või kaebuse korral saatke palun e-kiri aadressil privacy@cgi.com või kirjutage CGI andmekaitseametnikule aadressil Carré Michelet, 10-12 Cours Michelet, 92800 Puteaux, Prantsusmaa.

Kui CGI ei käsitle teie taotlust nõuetekohaselt, on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele, kui see on kohaldatava õigusega lubatud.

Lingid muudele kui CGI-ga seotud veebisaitidele ja kolmandate osapoolte rakendustele

See veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele ja rakendustele, mis ei ole seotud CGIga (näiteks YouTube ja Vimeo videote jaoks, Google'i kaardid, ShareThis sotsiaalse jagamise, Twitteri ja Facebooki feedide, Digicast veebiülekannete jaoks jne). CGI ei toeta mingil viisil selliseid kolmanda osapoole veebisaite ja rakendusi ega tee nende kohta mingeid avaldusi. Seega ei vastuta CGI selliste kolmandate osapoolte veebisaitide ja rakenduste privaatsustavade või sisu eest, mille suhtes kehtivad nende enda privaatsuspoliitikad. Kui te otsustate sellistele linkidele juurde pääseda, soovitame teil enne oma andmete esitamist tutvuda kõigi kolmandate osapoolte veebisaitide privaatsuspoliitikaga.