Tänapäeva tehnoloogia ei paku ainult enneolematuid võimalusi, vaid tõstatab ka mitmeid küsimusi. Kas tehnoloogilist innovatsiooni rakendades lisan ettevõttele väärtust või loon turvariske? Kuidas tean, kas minu ettevõte on turvaline? Kuidas kaitsta ettevõtte konfidentsiaalset informatsiooni?

Küberrünnakud õnnestuvad tavaliselt inimlike eksimuste, halbade töövõtete ja teadmatuse tõttu. Küberohtudega võitlemine vajab tugevaid süsteeme, kvalifitseeritud küberturbespetsialiste ja teadlikke töötajaid.

Aitame ettevõtetel tuvastada riske ja luua turvalisi lahendusi, võimaldades neil keskenduda oma põhitegevusele ning igapäevatöö tegemisele. CGI kontsernil on maailmas üle 1800 küberturbespetsialisti ning 8 küberturbekeskust. CGI Eesti küberturbetiim tegutseb alates 2014. aastast, tehes tihedalt koostööd meile kõige lähemal asuva Soome küberturbekeskusega, kus töötab üle 100 spetsialisti. Nõustame ning aitame suurendada pädevust järgmistes valdkondades.

Kas oled kindel, et teie loodud tarkvara on turvaline ja töökindel? Turvatestimise eesmärk on avastada infosüsteemide haavatavad kohad, kaitsta tundlikke andmeid ning säilitada süsteemide funktsionaalsus.

Testimine koosneb järgmistest tegevustest: info kogumine, ohumudeli koostamine, turvanõrkuste analüüs, ründevektorite verifitseerimine. Nende põhjal koostatakse raport, mis annab hea ülevaate süsteemide ja rakenduste turvanõrkustest ning nende turvalisemaks muutmise võimalustest.

CGI pakutava turvatestimisteenuse osutamisel lähtutakse OWASP ASVS-is välja toodud nõuetest. OWASP ASVS-i kasutamine pakub turvatestimise struktureeritud meetodit. Rakenduse haavatavused leitakse põhiliselt manuaalse testimise käigus.

Koostöös Soome küberturbekeskusega pakume Bug Bounty teenust. Teie loodud rakendus laaditakse keskkonda, kus vabakutselised häkkerid panevad rakenduse proovile eesmärgiga leida turvavigu. CGI koostab leidude põhjal aruande ning tagab, et kõik vead saaks korrektselt raporteeritud. Kõnealune lahendus võimaldab kasutada rohkem kui 300 000 häkkerit, tagades seeläbi väljatöötatud süsteemi turvalisuse ja töökindluse.

Turvatestimine

Nõustamine

Kas teate, mis on teie organisatsiooni kõige väärtuslikum informatsioon ja miks? Kas teie organisatsioonil on koostatud küberrünnaku vastu võitlemiseks plaan ja olete võimelised tagajärgedega toime tulema? Kuidas dokumenteeritakse teie organisatsiooni küberturvalisuse probleeme ja kus dokumente hoiustatakse? Kas teie töötajad on teadlikud küberhügieenist ja –probleemidest? Meie kogenud küberturbespetsialistid aitavad teid ettevõtte küberturbe hetkeolukorra väljaselgitamisel, arendamisel ja säilitamisel.

Kas teadsid, et ligi 90% küberrünnakutest toimub rünnatavate endi kaasabil? Ka kõige paremini ehitatud süsteemid ei aita, kui nõrk lüli on hoopis mujal: töötajad ei tea piisavalt küberturbest, ei oska ohtusid ära tunda ja õigesti käituda. Mis juhtub, kui keegi kogemata lunavara arvutisüsteemi tõmbab? Või õngitsuse ohvriks langeb? Ainuke lahendus on ennetada: koolitada.

CGI pakub erinevaid koolitusi töötajatele ja juhtkonnale.

koolitused

soc

Suurettevõtteid rünnatakse sageli iga kuu ning mitmeid kordi – paljud neist rünnakutest jäävad märkamatuks. Tihtipeale ilmnevad rünnakute tagajärjed alles siis, kui need jõuavad ajalehtedesse.

CGI aitab teie organisatsioonil saavutada efektiivse küberturbe halduse. Koostöös Soome küberturbekeskusega jälgime teie IKT-keskkonda ööpäev läbi. Meie eksperdid analüüsivad sündmuste voogu, võrdlevad seda ülemaailmse ohuolukorraga ning võtavad puuduste korral olukorra normaliseerimiseks vajalikke meetmeid.

www.spoofy.ee on lastele mõeldud küberturvalisuse mäng, mis õpetab internetis käituma, nutiseadmeid õigesti kasutama ja suunab lapsi ettevaatlikkusele. Spoofy on CGI välja töötatud mäng, mida saab kasutada koolis ja kodus, mängida erinevates seadmetes ja veebis.

spoofy