Resource center

Digitaliseerimine on juhtide hinnangul üks olulisemaid põhjuseid seniste ärimudelite ümberkujundamisel. IT-süsteemide ja äriprotsesside senisest tugevam omavaheline lõimimine ja joondamine on muutunud üha tähtsamaks. CGI rahvusvahelises uuringus Voice of Our Clients (VOC) tõi 40% vastanud tippjuhtidest välja, et suurimad väljakutsed digistrateegiate...

IT-teenuste sisseostust ning sellest, millist väärtust loob partnerite kaasamine ettevõtetele, kirjutab CGI Eesti ärilahenduste divisjoni juht Martin Hunt. Minu kaks kümnendit IT-sektoris on ühtpidi pikk aeg, kuid mitmed fundamentaalsed küsimused on jäänud samaks. Neist üks olulisemaid – millised on mõistlikud...

Räägime tarkvara testimisest, sellega seotud müütidest ja parimatest praktikatest CGI Eesti kvaliteediteenuste valdkonna ärijuhi Keity Raudmäega. Millised on tarkvara testimisega seotud levinud eksiarvamused? “Tarkvara testimine on üks lihtne ja arutu klõpsimine, et mis selles siis ikka nii keerukat on” on...

Kosmosetehnoloogia juures on väga terav küsimus küberkaitse , sest turule on tulnud palju kommertssatelliitide tegijaid. Mida rohkem on aga satelliite ja sealhulgas kommertssatelliite, seda rohkem on ka andmeid, mida nendega toodetakse, rääkis tarkvaraettevõtte CGI Eesti kosmose ja kaugseire ärisuuna juht...

Digiriigi ekspert Tobias Koch liitus taas tarkvaraarendus- ja ärikonsultatsiooniettevõte CGI meeskonnaga Eestis. Rahvusvahelise taustaga digiriigi entusiast konsulteeris viimased 1,5 aastat avaliku sektori organisatsioone Iirimaal. Varasemalt on Tobias olnud tegev teadus- ja arendusettevõttes andmevahetuse vallas ning töötanud muuhulgas ka e-Eesti Esitluskeskuses...

Töötleva tööstuse ning info- ja kommunikatsioonitööstuse vahelisel koostööl on määrav tähtsus efektiivsele majandamisele ning rahvusvahelisele konkurentsivõimelisusele. Eesti on väike ja kallis ning see trend on ajas kasvanud, kirjutab Andres Birnbaum. CGI grupp, kuhu kuulub ka Eesti filiaal CGI Eesti, tegutseb...

Eesti riigi suur väljakutse järgmisteks aastateks on panna IT ja sellega seotud äriprotsessid ühte sammu käima. Hädavajalik on äriline mõtlemine – millised investeeringud IT-sse on vajalikud ning kas saab ka soodsamalt ja personaalsemalt. Töötan avaliku sektori valdkonna juhina ettevõttes CGI...