Resource center

Lapsevanematel on pisut raske saada täna aru sellest, et erinevalt nende elust pole laste puhul enam kuigi lihtne nutielu ja seda nii-öelda „päris elu“ eristada. Need kaks maailma on uuel generatsioonil omavahel täielikult läbi põimunud ja nüüd on täiskasvanute ülesanne...

CGI Eesti võtab osa Euroopa Liidu toetatud rahvusvahelisest teadusprojektist SuperCyberKids küberturbemänguga Spoofy, mis õpetab lapsi internetiavarustes targalt toimetama juba aastast 2019. Eesmärk parandada küberturbe õpet SuperCyberKids projekti eesmärk on koguda infot küberturbe õpetamise kohta – kaardistada kuidas seda praegu tehakse...

Viimasel ajal on kütavad tugevalt kirgi erinevad diskussioonid, mis otsivad vastust küsimustele, kas AI arendamisega on mindud liiga kaugele, kas AI võtab lähitulevikus üle inimestelt töö ning hakkabki lõpuks maailma juhtima? Järgnev arutelu on minu tunnetuslik arvamus, tõe saame teada...

CGI Eesti AS ja KEMIT sõlmisid lepingu Ilmapanga uuendamiseks. Ilmapank on meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste seireandmete kogumise infosüsteem, mis kogub andmeid seirejaamade võrgust. Kogutud andmed on sisendiks Keskkonnaagentuurile (KAUR), kus andmeid monitooritakse, talletatakse ja analüüsitakse. Ilmapanka kasutavad kõik KAURi ilmateenuse osutajad...

Meie ja Telia koostöös on CGI loodud küberturvalisuse mäng Spoofy nüüd saadaval ka Ukrainas. Lapsed vanuses 7-12 saavad nüüd ukraina keeles õppida internetiohtude, veebis käitumise ja nutiseadmetega seonduva kohta läbi kaasahaarava, õpetliku ja tasuta mängu. Projekti olid kaasatud ka Ukraina...

Kes meist ei teaks iganenud „patsiga poisi“ stereotüüpi. Tänase artikli peategelane on samuti patsiga, kuid mitte poiss, vaid hoopis nutikas ja särav naisterahvas. Räägime CGI vanemarendaja Kristinaga sellest, kuidas tänapäevases IKT sektoris stereotüüpe lõhutakse, mis tegelikult definineerib erialase edu ning...

Nutimaailm hõlmab järjest rohkem ja järjest nooremate laste igapäevategemisi ning seda olulisemaks muutub ka vanemate roll oma laste suunamisel ning nende keerulistel hetkedel toetamisel. Nutimaailm on kahtlemata tänapäeva noorte elu üks olulisemaid märksõnu. Seal peituvad võimalused, aga ka ohud ja...

Digitaalajastu on kahtlemata kohal. Kas Sinu ettevõte on juba asendanud enda paberipõhised tööprotsessid digitaalsetega või endiselt kõhklete ning ei oska võtta seisukohta, miks peaksite paberivaba asjaajamise peale liikuma? Kogu protsess tundub esmapilgul ehk tülikas, kallis ja kasufaktor on endiselt hägune...

Viimased aastad on meid kostitanud parajate väljakutsetega. Ajad on keerulised, kuid me ei saa unustada heategevust. Paratamatult mõeldakse heategevusele pühade paiku, kuigi võiks öelda, et viimane aasta on olnud mõnes mõttes erandiks - eestlaste rahaline ja ajaline panus abistamisesse on...