Geoinfosüsteem (lühendatult GIS) võimaldab kaugseire kaasabil koguda suures koguses ruumilisi andmeid ning neid kasutaja vajaduste järgi töödelda ja esitleda. Pakume oma koostööpartneritele vabavaralistel lahendustel (MapServer, GeoServer ja OpenLayers) ning ESRI toodetel põhinevaid keerukaid geoinfosüsteeme. Vastavalt vajadusele pakume kõiki tarkvaraarenduse elutsükli etappe: analüüs, arendus, testimine, juurutamine ja hooldus, kuid tegeleme ka geoandmete töötlusega.

CGI Eesti GIS-tiim on tegutsenud ligi kümme aastat. Erinevate projektide raames oleme välja töötanud nii olemasolevate süsteemide täiendusi kui ka täiesti uusi lahendusi. Eestis oleme teostanud mitmeid ulatuslikke ja keerukaid projekte, näiteks olime seotud GIS-112 projektis Häirekeskuse päästetöötajate ja pääste- ning kiirabiautode mobiilse tarkvara loomisega. Koostöös RMK-ga oleme loonud mobiilirakenduse, mis koondab kokku erinevad RMK pakutavad looduses liikumise võimalused. Pikemaajalisem koostöö on meil olnud PRIA-ga, kellel me aitame erinevate GIS-lahenduste kaudu liikuda automaatse monitoorimise suunas. Lisaks erinevatele Eestis välja töötatud projektidele teeme tihedat koostööd ka Soome CGI GIS-osakonnaga, kellel aitame arendada Soome kohalikele omavalitsustele mõeldud toodet Facta. Samuti oleme panustanud Soome transpordisektori arengusse, osaledes Digitransiti-nimelise toote arenduses.