Maailma juhtivate energia- ja veefirmade peamine fookus on tänapäeval toimingute maksimeerimine ja kliendikesksete tegevusmudelite leidmine. Uued tehnoloogiad, nagu kaugloetavad arvestid, pilvetehnoloogiad, andmemassiivide analüüs, ja sotsiaalmeedia esiletõus loovad selleks mitmeid võimalusi. Samal ajal otsitakse aktiivselt ka võimalusi kulude optimeerimiseks, tarnekindluse suurendamiseks ja riiklikele regulatsioonidele vastavuse tagamiseks.

CGI kontsern on kavandanud ja üles ehitanud kaks kolmandikku kõigist maailmas tegutsevate elektribörside digitaalsetest keskkondadest. Meil on kogemus kõigis kommunaalteenuste alamsektorites (elektri-, gaasi- ja veeteenus), nii reguleeritud kui reguleerimata turgudel, ning meie klientide hulka kuulub valdav enamus Euroopa ja Põhja-Ameerika kommunaalteenuste ettevõtetest. Samuti kasutab meie loodud varade ja tööjõu haldamise tarkvara kaks kolmandikku Põhja-Ameerika sajast suurimast valdkonna ettevõtjast. Meie usaldusväärne ja töökindel taastuva energia mõõtetarkvara on kasutusel üheksa riigi ligi kolmesajas tuulepargis ning oleme aidanud luua tuleviku vajadustele vastavaid nutikaid elektrivõrke (smart grid) Portugalis (InovGrid) ja Suurbritannias (Low Carbon London).