Analüüsiteenus võib sõltuvalt kliendi vajadustest hõlmata kas visiooni-, äri- või süsteemianalüüsi. Visioonianalüüsi käigus aitame kliendil aru saada, milline on lahendamist vajav tuumprobleem, ja sõnastame koos võimaliku lahenduse eesmärgid, konteksti ja skoobi. Ärianalüüsiga kaardistame kliendi äriprotsessid, võimaliku lahenduse nõuded ja andmevood, loome võimalikust lahendusest prototüübi, aitame kaaluda erinevate lahendusvariantide vahel ning teha nende variantide tasuvusanalüüse. Süsteemianalüüs keskendub ärianalüüsi tulemi täpsustamisele ja arendusprojekti jaoks tehniliste spetsifikatsioonide ettevalmistamisele. Lähtuvalt eesmärgist on võimalik nimetatud analüüsietappe läbida eraldi või üksteisele loogiliselt järgnevana. Eri analüüsietappe läbides aitame kliendi ideed, mõtted ja soovid vormistada IT-lahenduste keelde ning kasutame alati konkreetses olukorras ja kliendile kõige enam väärtust loovaid metoodikaid ja lahendusi. 

CGI Eesti analüütikute meeskond koosneb pühendunud analüütikutest, kes on kaasa löönud nii riigisektori analüüsi- ja arendusprojektides kui aidanud erafirmadel mõista kitsaskohti oma äriprotsessides ja luua lahendusi nende kõrvaldamiseks. Meie analüütikute meeskonnas on äri- ja protsessianalüüsile keskendunud analüütikuid, aga ka tehnilisemaid andmebaasidele ja liidestele keskenduvaid analüütikuid. Üldiselt on meie analüütikud keskendunud konkreetsele domeenile – meil on olemas põhjalikud domeeniteadmised sellistes valdkondades nagu kosmosetööstus ja kaugseire, GIS, energeetika, teedeehitus, põllumajandus, pangandus, sisejulgeolek, varahaldus. Iga uue kliendi ja projekti puhul pühenduvad meie analüütikud sellele, et konkreetne domeen endale selgeks teha ning osata välja pakkuda lahendusi, mis sobivad just selle kliendi eripäradega.