190+
spetsialisti Tallinnas ja Tartus
25
aastat turul
10
erinevat valdkonda

 

Oleme kliendi strateegiline partner, viies tema äritegevuse, innovatsiooni ja kasumlikkuse uuele tasemele. Meie kolm lubadust kliendile on järgmised:

  • tulemuspõhine lähenemine;
  • vastastikku kasulik kliendisuhe;
  • äriinvesteeringute kiirem tasuvus.

Meie võti on põhjalikud eksperditeadmised valdkonna arengusuundadest ja tehnoloogiast ning sinu ettevõtte äri- ja IT-eesmärkidest. Arendame keerukaid IT-süsteeme, milles on tähtsal kohal kvaliteet, turvalisus ja kasutajamugavus. Üle poole meie äritegevusest toimub väljaspool Eestit. Loome lahendusi rahvusvaheliste tiimide toel ja teadmisi jagades. Pakume teenuseid kosmosetööstuse, geoinfosüsteemide, majandustarkvara ja IT-turvalisuse valdkonnas, samuti loome mobiilseid lahendusi. Sotsiaalne vastutustunne kajastub kõigis meie tegevustes ja järgime vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid. Panustame kogukonna ja ühiskonna arengusse, räägime kõikjal Eesti e-riigi edulugu, investeerime IT-kirjaoskuse edendamisesse, toetame praktikat ja ümberõpet.

 

Äri edukus ei olene ainult sinu eesmärkidest ja nende saavutamise viisist. Äri muudab edukaks meeskond, kellega neid eesmärke saavutad. Selle jaoks olemegi siin: tahame olla sinu ettevõtte leidlik partner.

Oleme sulle toeks andes väärtuslikku sisendit, et saavutaksid oma eesmärgid.

Oleme siin, et ehitada usaldusväärseid suhteid, olles sinu äri edendajad ja hoolivad naabrid.

Oleme siin, et jääda ja juhtida olles truu sellele kes me oleme: järgime oma unistust, juhindume visioonist, pühendume missioonile ja elame oma väärtuste kohaselt. 

Oleme pühendunud sinu ettevõtte eduloole.