Kosmose valdkonna projektides on CGI kontsernil 40-aastane kogemus. CGI Eesti kosmosemeeskond alustas tööd 2010. aasta lõpus. Meeskonna peamine ülesanne on kosmosemissioonide maapealse tarkvara loomine Euroopa Kosmoseagentuurile ja teistele satelliite opereerivatele organisatsioonidele. Nimetatud tarkvara alla kuuluvad näiteks missioonijuhtimissüsteemid, millega satelliiti jälgitakse ja juhitakse, turvalist sidet toetavad lahendused, satelliitide orbiite ning võimalikke kollisioone arvutavad ja visualiseerivad lahendused, andmete arhiivid ja analüüsivahendid ning palju muud põnevat.

Üks suurem CGI Eesti kosmosemeeskonna loodud süsteem on Euroopa Liidu navigatsioonisatelliitide Galileo juhtimistarkvara. Samuti loome Euroopa Kosmoseagentuurile kosmosemissioonide spetsiifilise tarkvaraarenduse haldamise tööriistu ning koos partneritega Eesti avalikule sektorile satelliitkaugseiret rakendavaid lahendusi – näiteks niitmise automaatse tuvastamise süsteem PRIA-le ning satelliidipiltide põhine jääkaardi koostamise süsteem Keskkonnaagentuurile. Lisaks oleme koostöös Tartu Ülikooliga loonud täiesti uue veebipõhise missioonijuhtimistarkvara kuupsatelliitidele, mida kasutati Eesti esimese missiooni ESTCube-1 juhtimiseks. Selle tarkvara vastu on huvi tundnud juba paljud teised tulevased missioonid.