29. August 2023

Montréal, Québec, 29. august, 2023Rahvusvaheline tarkvaraarendus ja ärikonsultatsiooniettevõte CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) viis tippjuhtide hulgas läbi ülemaailmse uuringu, mis hõlmas 1764 vastajat 21 erinevast tegevusvaldkonnast. Uuringu tulemustest selgus, et digitaliseerimine on oluline ajend senise ärimudeli ümberkujundamisel ning kaks kolmandikku juhtidest väidab, et sel on nende organisatsioonile väga suur mõju. See hinnang on kahe aasta jooksul kasvanud pea 10 protsendipunkti võrra.

Samas ütleb vaid üks viiest küsitletud juhist, et nende organisatsiooni ärimudelid on piisavalt agiilsed, et digitaliseerimisega (sealhulgas uute tehnoloogiate, näiteks tehisintellekti integreerimisega) toime tulla. Kaks juhti viiest toob peamise takistuste hulgas välja iganenud IT-süsteemid.

Üle 90% küsitletud juhtidest märgib, et neil on olemas digistrateegia(d) ja 31% on neid rakendanud ka oma ettevõtte tegevuskeskkonnas laiemalt. See on küll edasiminek võrreldes varasemate uuringutulemustega, kuid vaid 30% nendest juhtidest väidab, et nimetatud strateegia on toonud kaasa ka oodatud tulemused. Seda gruppi võib nimetada digiliidriteks.

Andmetega seotud strateegia puhul rakendab vaid üks juht viiest seda kogu ettevõtte väärtusahelas ja partnervõrgustikus. Kõigi küsitluses osalenud juhtide puhul tuuakse enim välja investeeringuid andmestrateegia parendamisse, sealhulgas andmete kvaliteedi (83%) ning andmehalduse parendamiseks (83%).

CGI uuringust joonistub välja ka seos ärimudeli agiilsuse ja digistrateegia tulemuste vahel. Need juhid, kes hindavad oma organisatsiooni ärimudeli agiilsust väga kõrgeks, saavutavad kolm korda suurema tõenäosusega digistrateegia abil soovitud tulemused.

“Lõhe digistrateegiaga organisatsioonide ja efektiivsete organisatsioonide vahel on selge märk sellest, et oleme alles digitaliseerimise teekonna alguses nii ettevõtetes kui ka ühiskonnas laiemalt, “ ütles François Boulanger, CGI president ja tegevdirektor(COO). "Paljud juhid, kellega uuringu käigus rääkisime, nimetasid keerulist majanduskeskkonda peamiseks ajendiks, mis sunnib neid keskenduma kõige kriitilisematele digialgatustele, mis toovad endaga kaasa enim rahalist tulu ja aitavad suurendada säilenõtkust. CGI puhul on klientide ja partnerite digiinvesteeringute tasuvus tegevuste keskmeks, sest soovime aidata oma klientidel saavutada soovitud eesmärke.”

CGI uuring näitab, et digiliidrid on oma konkurentidest sammu võrra ees järgmistes valdkondades:

  • nad integreerivad äri ja IT’d strateegia elluviimisel ja toetamisel;
  • nende ärimudelid on agiilsemad, et kohalduda paremini digitaliseerimisega;
  • nad laiendavad oma digitaliseerimise-, andme- ja küberturbe strateegiat kogu ettevõtte tegevuskeskkonnale;
  • nende väljakutsed iganenud IT-süsteemide ja kultuuriliste muudatustega on väiksemad.
     

CGI globaalsest uuringust (Voice of Our Clients)

Igal aastal viivad CGI juhid uuringu käigus läbi põhjalikud intervjuud äri- ja IT-juhtidega strateegilistel teemadel, mis mõjutavad uuritavaid ettevõtteid. Saadud teadmised erinevatest tööstusharudest ja – valdkondadest (sealhulgas digiliidreid eristavad omadused) aitavad meil oma kliente, ja ühiskonda laiemalt, paremini teenindada. Sel aastal küsitles CGI 1764 juhti kõigis geograafilistes piirkondades, kus ettevõte tegutseb. Uuring keskendus teemadele nagu digitaliseerimine, agiilsus, innovatsioon, küberturvalisus, õiguslikud aspektid, jätkusuutlikus jne. Viimase viie aasta jooksul on antud uuringu kaudu kogutud üle miljoni andmepunkti, mis võimaldab neid andmeid omavahel võrrelda ja trende tuvastada.

Rohkem infot uuringu kohta: cgi.com/voice-of-our-clients.

 

CGI
Aastal 1976 asutatud CGI on maailma üks suurimaid tarkvaarendus- ja ärinõustamisettevõtteid. CGI-s töötab 91 000 konsultanti ja spetsialisti üle maailma, et pakkuda laiapõhjalisi teenuseid strateegilisest IT- ja ärinõustamisest erinevate lahendusteni nagu süsteemiintegratsioon, intellektuaalomand, IT- ja äriprotsesside haldus. CGI kohalikud kontorid ja globaalne võrgustik võimaldavad klientidel saavutada soovitud digimuudatused ja ärilised eesmärgid. CGI 2022. aasta kasum oli 12,87 miljardit dollarit ja CGI aktsiad on noteeritud TSX-is (GIB.A) ja NYSE-s (GIB) börsil. Lisateavet leiate veebilehelt cgi.com.

Lisainfo:

Kadri Siibak

Turundus- ja kommunikatsioonijuht, CGI Eesti

kadri.siibak@cgi.com

+3725126668